Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industri Engasjement AS
Juridisk navn:  Industri Engasjement AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33385274
Postboks 30 Nattvallveien 7 Fax: 33332580
3140 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 979913753
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/20/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Finn Talse
Utvikling:
Omsetning  
  
11300%
Resultat  
  
5416.13%
Egenkapital  
  
143.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.420.000 30.000 90.000 220.000 260.000
Resultat: 3.296.000 -62.000 20.000 134.000 133.000
Egenkapital: 4.320.000 1.775.000 1.834.000 1.818.000 1.707.000
Regnskap for  Industri Engasjement AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.420.000 30.000 90.000 220.000 260.000
Driftskostnader -122.000 -89.000 -69.000 -82.000 -126.000
Driftsresultat 3.299.000 -59.000 21.000 137.000 134.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -4.000 -1.000
Finans -3.000 -3.000 -1.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt 3.296.000 -62.000 20.000 134.000 133.000
Skattekostnad -750.000 3.000 -5.000 -22.000 0
Årsresultat 2.546.000 -59.000 15.000 111.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.593.000 2.102.000 2.123.000 2.024.000 2.045.000
Sum omløpsmidler 5.073.000 844.000 846.000 712.000 780.000
Sum eiendeler 9.666.000 2.946.000 2.969.000 2.736.000 2.825.000
Sum opptjent egenkapital 4.130.000 1.585.000 1.644.000 1.628.000 1.517.000
Sum egenkapital 4.320.000 1.775.000 1.834.000 1.818.000 1.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.346.000 1.171.000 1.131.000 913.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 9.666.000 2.946.000 2.968.000 2.736.000 2.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.406.000 30.000 90.000 220.000 260.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.420.000 30.000 90.000 220.000 260.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 23.000 0 -1.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -67.000 -71.000 -61.000 -104.000
Driftskostnader -122.000 -89.000 -69.000 -82.000 -126.000
Driftsresultat 3.299.000 -59.000 21.000 137.000 134.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -4.000 -1.000
Finans -3.000 -3.000 -1.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag -2.512.000 0 -19.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.546.000 -59.000 15.000 111.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 329.000 350.000 370.000 391.000 412.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 329.000 350.000 370.000 391.000 412.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.264.000 1.752.000 1.752.000 1.633.000 1.633.000
Sum anleggsmidler 4.593.000 2.102.000 2.123.000 2.024.000 2.045.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.321.000 103.000 133.000 4.000 54.000
Andre fordringer 15.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 10.000 1.000 10.000
Sum omløpsmidler 5.073.000 844.000 846.000 712.000 780.000
Sum eiendeler 9.666.000 2.946.000 2.969.000 2.736.000 2.825.000
Sum opptjent egenkapital 4.130.000 1.585.000 1.644.000 1.628.000 1.517.000
Sum egenkapital 4.320.000 1.775.000 1.834.000 1.818.000 1.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.424.000 1.141.000 1.110.000 826.000 1.021.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 5.000 0
Leverandørgjeld 60.000 36.000 6.000 46.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 842.000 0 15.000 4.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 -7.000 0 20.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 5.346.000 1.171.000 1.131.000 913.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 9.666.000 2.946.000 2.968.000 2.736.000 2.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -273.000 -327.000 -285.000 -201.000 -338.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7
Soliditet 44.7 60.3 61.8 66.4 60.4
Resultatgrad 96.5 -196.7 23.3 62.3 51.5
Rentedekningsgrad 1099.7 -19.7 2 34.3 134.0
Gjeldsgrad 1.2 0.7 0.6 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 34.1 0.7 5.0 4.7
Signatur
28.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex