Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industri Automasjon AS
Juridisk navn:  Industri Automasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90072345
Sannidalsveien 55 Sannidalsveien 55 Fax:
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 979599870
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantilteam As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10.14%
Egenkapital  
  
-248%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 941.000 1.511.000 1.728.000
Resultat: -62.000 -69.000 -6.000 13.000 44.000
Egenkapital: -37.000 25.000 94.000 100.000 213.000
Regnskap for  Industri Automasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 941.000 1.511.000 1.728.000
Driftskostnader -53.000 -60.000 -949.000 -1.485.000 -1.671.000
Driftsresultat -53.000 -59.000 -8.000 25.000 57.000
Finansinntekter 0 0 9.000 0 10.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -7.000 -13.000 -23.000
Finans -8.000 -10.000 2.000 -13.000 -13.000
Resultat før skatt -62.000 -69.000 -6.000 13.000 44.000
Skattekostnad 0 0 0 18.000 -23.000
Årsresultat -62.000 -69.000 -6.000 31.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 70.000 247.000 383.000 343.000
Sum omløpsmidler 285.000 310.000 327.000 177.000 319.000
Sum eiendeler 315.000 380.000 574.000 560.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -75.000 -6.000 0 113.000
Sum egenkapital -37.000 25.000 94.000 100.000 213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 352.000 356.000 480.000 460.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 381.000 574.000 560.000 661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 941.000 1.511.000 1.728.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 941.000 1.511.000 1.728.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -462.000 -1.080.000 -1.128.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -59.000 -487.000 -405.000 -543.000
Driftskostnader -53.000 -60.000 -949.000 -1.485.000 -1.671.000
Driftsresultat -53.000 -59.000 -8.000 25.000 57.000
Finansinntekter 0 0 9.000 0 10.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -7.000 -13.000 -23.000
Finans -8.000 -10.000 2.000 -13.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -144.000 0
Årsresultat -62.000 -69.000 -6.000 31.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 70.000 247.000 383.000 343.000
Sum anleggsmidler 30.000 70.000 247.000 383.000 343.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 126.000 169.000
Andre fordringer 339.000 339.000 339.000 24.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 28.000 101.000
Sum omløpsmidler 285.000 310.000 327.000 177.000 319.000
Sum eiendeler 315.000 380.000 574.000 560.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -75.000 -6.000 0 113.000
Sum egenkapital -37.000 25.000 94.000 100.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 8.000 27.000 33.000 78.000
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 71.000 177.000 242.000
Utbytte 0 0 0 -144.000 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 339.000 382.000 101.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 352.000 356.000 480.000 460.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 381.000 574.000 560.000 661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -67.000 -46.000 -153.000 -283.000 -129.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.7 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.7 0.4 0.8
Soliditet -11.7 6.6 16.4 17.9 32.2
Resultatgrad -0.9 1.7 3.3
Rentedekningsgrad -6.6 -5.9 -1.1 1.9 2.9
Gjeldsgrad -9.5 14.2 5.1 4.6 2.1
Total kapitalrentabilitet -16.8 -15.5 0.2 4.5 10.1
Signatur
15.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex