Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Indrebø Veterinære Tenester AS
Juridisk navn:  Indrebø Veterinære Tenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56581516
Heimstad Heimstad Fax: 56582708
5640 Eikelandsosen 5640 Eikelandsosen
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 974403625
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kvam Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.6%
Resultat  
  
-22.62%
Egenkapital  
  
2.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.805.000 1.912.000 2.413.000 2.533.000 2.654.000
Resultat: 366.000 473.000 431.000 416.000 633.000
Egenkapital: 3.138.000 3.055.000 2.875.000 2.666.000 2.473.000
Regnskap for  Indrebø Veterinære Tenester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.805.000 1.912.000 2.413.000 2.533.000 2.654.000
Driftskostnader -1.454.000 -1.462.000 -1.977.000 -2.157.000 -2.076.000
Driftsresultat 351.000 450.000 437.000 376.000 578.000
Finansinntekter 15.000 24.000 23.000 41.000 55.000
Finanskostnader 0 -1.000 -28.000 0 -1.000
Finans 15.000 23.000 -5.000 41.000 54.000
Resultat før skatt 366.000 473.000 431.000 416.000 633.000
Skattekostnad -82.000 -92.000 -122.000 -124.000 -171.000
Årsresultat 283.000 380.000 309.000 292.000 461.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.688.000 1.472.000 1.579.000 1.656.000
Sum omløpsmidler 1.822.000 1.918.000 1.873.000 1.672.000 1.487.000
Sum eiendeler 3.466.000 3.606.000 3.345.000 3.251.000 3.143.000
Sum opptjent egenkapital 3.038.000 2.955.000 2.775.000 2.566.000 2.373.000
Sum egenkapital 3.138.000 3.055.000 2.875.000 2.666.000 2.473.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 328.000 550.000 471.000 585.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 3.466.000 3.605.000 3.346.000 3.251.000 3.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.805.000 1.814.000 2.413.000 2.533.000 2.654.000
Andre inntekter 0 98.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.805.000 1.912.000 2.413.000 2.533.000 2.654.000
Varekostnad -426.000 -453.000 -441.000 -382.000 -408.000
Lønninger -732.000 -728.000 -1.083.000 -1.281.000 -1.179.000
Avskrivning -37.000 -37.000 -108.000 -129.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -244.000 -345.000 -365.000 -347.000
Driftskostnader -1.454.000 -1.462.000 -1.977.000 -2.157.000 -2.076.000
Driftsresultat 351.000 450.000 437.000 376.000 578.000
Finansinntekter 15.000 24.000 23.000 41.000 55.000
Finanskostnader 0 -1.000 -28.000 0 -1.000
Finans 15.000 23.000 -5.000 41.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 -100.000 -150.000
Årsresultat 283.000 380.000 309.000 292.000 461.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 487.000 524.000 561.000 598.000 635.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 47.000 118.000 210.000
Sum varige driftsmidler 487.000 524.000 608.000 716.000 845.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.157.000 1.163.000 864.000 863.000 811.000
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.688.000 1.472.000 1.579.000 1.656.000
Varebeholdning 69.000 63.000 59.000 74.000 55.000
Kundefordringer 27.000 24.000 67.000 237.000 212.000
Andre fordringer 14.000 2.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.712.000 1.828.000 1.743.000 1.357.000 1.215.000
Sum omløpsmidler 1.822.000 1.918.000 1.873.000 1.672.000 1.487.000
Sum eiendeler 3.466.000 3.606.000 3.345.000 3.251.000 3.143.000
Sum opptjent egenkapital 3.038.000 2.955.000 2.775.000 2.566.000 2.373.000
Sum egenkapital 3.138.000 3.055.000 2.875.000 2.666.000 2.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 90.000 47.000 75.000 62.000
Betalbar skatt 82.000 92.000 122.000 124.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 89.000 94.000 160.000 152.000
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 -100.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 70.000 79.000 108.000 127.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 550.000 471.000 585.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 3.466.000 3.605.000 3.346.000 3.251.000 3.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.494.000 1.368.000 1.402.000 1.087.000 817.000
Likviditetsgrad 1 5.6 3.5 4 2.9 2.2
Likviditetsgrad 2 5.3 3.4 3.9 2.8 2.2
Soliditet 90.5 84.7 85.9 82.0 78.7
Resultatgrad 19.4 23.5 18.1 14.8 21.8
Rentedekningsgrad 4 15.6 633.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.6 13.1 13.7 12.8 20.1
Signatur
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex