Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Indre Kåfjord Barne- Og Ungdomsskole
Juridisk navn:  Indre Kåfjord Barne- Og Ungdomsskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91774387
c/o Hanne Gundersen Skattvoll c/o Hanne Gundersen Skattvoll Fax:
9147 Birtavarre 9147 Birtavarre
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gáivuotna Kåfjord
Org.nr: 913416988
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 3/16/2014
Foretakstype: FLI
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Dm Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.06%
Resultat  
  
-76.48%
Egenkapital  
  
12.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.914.000 7.884.000 7.178.000 3.208.000
Resultat: 275.000 1.169.000 662.000 340.000
Egenkapital: 2.476.000 2.200.000 1.031.000 369.000
Regnskap for  Indre Kåfjord Barne- Og Ungdomsskole
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.914.000 7.884.000 7.178.000 3.208.000
Driftskostnader -8.639.000 -6.713.000 -6.516.000 -2.868.000
Driftsresultat 274.000 1.170.000 662.000 340.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 275.000 1.169.000 662.000 340.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 275.000 1.169.000 662.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000 364.000 282.000 239.000
Sum omløpsmidler 3.351.000 3.035.000 1.931.000 1.439.000
Sum eiendeler 3.666.000 3.399.000 2.213.000 1.678.000
Sum opptjent egenkapital 2.446.000 2.170.000 1.001.000 339.000
Sum egenkapital 2.476.000 2.200.000 1.031.000 369.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 1.198.000 1.183.000 1.309.000
Sum gjeld og egenkapital 3.666.000 3.398.000 2.214.000 1.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.000 116.000 110.000 50.000
Andre inntekter 8.790.000 7.768.000 7.068.000 3.158.000
Driftsinntekter 8.914.000 7.884.000 7.178.000 3.208.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -6.615.000 -4.900.000 -4.791.000 -1.926.000
Avskrivning -167.000 -138.000 -101.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.857.000 -1.675.000 -1.624.000 -913.000
Driftskostnader -8.639.000 -6.713.000 -6.516.000 -2.868.000
Driftsresultat 274.000 1.170.000 662.000 340.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 275.000 1.169.000 662.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 315.000 364.000 282.000 239.000
Sum varige driftsmidler 315.000 364.000 282.000 239.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 315.000 364.000 282.000 239.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 60.000 88.000 0
Andre fordringer 1.123.000 924.000 819.000 685.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.226.000 2.051.000 1.024.000 754.000
Sum omløpsmidler 3.351.000 3.035.000 1.931.000 1.439.000
Sum eiendeler 3.666.000 3.399.000 2.213.000 1.678.000
Sum opptjent egenkapital 2.446.000 2.170.000 1.001.000 339.000
Sum egenkapital 2.476.000 2.200.000 1.031.000 369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 212.000 357.000 393.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 279.000 254.000 226.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 865.000 733.000 600.000 753.000
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 1.198.000 1.183.000 1.309.000
Sum gjeld og egenkapital 3.666.000 3.398.000 2.214.000 1.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.161.000 1.837.000 748.000 130.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.5 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 2.8 2.5 1.6 1.1
Soliditet 67.5 64.7 46.6 2
Resultatgrad 3.1 14.8 9.2 10.6
Rentedekningsgrad 1 6
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1.1 3.5
Total kapitalrentabilitet 7.5 34.5 29.9 20.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex