Indre Averøy Vannverk Sa
Juridisk navn:  Indre Averøy Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71516136
Sørheimsveien 5 Sørheimsveien 5 Fax:
6531 Averøy 6531 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 870186762
Aksjekapital: 2.957.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/21/1970
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.56%
Resultat  
  
30%
Egenkapital  
  
-3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.083.000 2.116.000 1.982.000 2.340.000 1.974.000
Resultat: -140.000 -200.000 -12.000 81.000 -25.000
Egenkapital: 4.819.000 4.993.000 5.171.000 5.157.000 5.081.000
Regnskap for  Indre Averøy Vannverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.083.000 2.116.000 1.982.000 2.340.000 1.974.000
Driftskostnader -2.194.000 -2.283.000 -1.975.000 -2.246.000 -1.953.000
Driftsresultat -112.000 -167.000 7.000 96.000 21.000
Finansinntekter 8.000 11.000 11.000 12.000 5.000
Finanskostnader -38.000 -45.000 -31.000 -26.000 -50.000
Finans -30.000 -34.000 -20.000 -14.000 -45.000
Resultat før skatt -140.000 -200.000 -12.000 81.000 -25.000
Skattekostnad -44.000 2.000 -3.000 -26.000 2.000
Årsresultat -184.000 -198.000 -16.000 56.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.382.000 5.904.000 5.739.000 5.406.000 5.867.000
Sum omløpsmidler 1.104.000 1.104.000 1.656.000 1.360.000 737.000
Sum eiendeler 6.486.000 7.008.000 7.395.000 6.766.000 6.604.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 2.046.000 2.244.000 2.260.000 2.204.000
Sum egenkapital 4.819.000 4.993.000 5.171.000 5.157.000 5.081.000
Sum langsiktig gjeld 1.366.000 1.646.000 1.948.000 1.246.000 1.362.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 370.000 276.000 363.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 6.486.000 7.009.000 7.395.000 6.766.000 6.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.078.000 2.112.000 1.978.000 2.337.000 1.970.000
Andre inntekter 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000
Driftsinntekter 2.083.000 2.116.000 1.982.000 2.340.000 1.974.000
Varekostnad -634.000 -648.000 -620.000 -911.000 -532.000
Lønninger -228.000 -193.000 -195.000 -221.000 -165.000
Avskrivning -522.000 -520.000 -468.000 -462.000 -463.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -810.000 -922.000 -692.000 -652.000 -793.000
Driftskostnader -2.194.000 -2.283.000 -1.975.000 -2.246.000 -1.953.000
Driftsresultat -112.000 -167.000 7.000 96.000 21.000
Finansinntekter 8.000 11.000 11.000 12.000 5.000
Finanskostnader -38.000 -45.000 -31.000 -26.000 -50.000
Finans -30.000 -34.000 -20.000 -14.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -184.000 -198.000 -16.000 56.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.382.000 5.904.000 5.739.000 5.406.000 5.867.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.382.000 5.904.000 5.739.000 5.406.000 5.867.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.382.000 5.904.000 5.739.000 5.406.000 5.867.000
Varebeholdning 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Kundefordringer 52.000 76.000 47.000 17.000 4.000
Andre fordringer 58.000 67.000 48.000 63.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 934.000 901.000 1.501.000 1.220.000 612.000
Sum omløpsmidler 1.104.000 1.104.000 1.656.000 1.360.000 737.000
Sum eiendeler 6.486.000 7.008.000 7.395.000 6.766.000 6.604.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 2.046.000 2.244.000 2.260.000 2.204.000
Sum egenkapital 4.819.000 4.993.000 5.171.000 5.157.000 5.081.000
Sum avsetninger til forpliktelser 615.000 495.000 403.000 346.000 252.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.366.000 1.646.000 1.948.000 1.246.000 1.362.000
Leverandørgjeld 164.000 243.000 155.000 245.000 63.000
Betalbar skatt 45.000 26.000 21.000 7.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 76.000 75.000 87.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 26.000 26.000 24.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 370.000 276.000 363.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 6.486.000 7.009.000 7.395.000 6.766.000 6.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 803.000 734.000 1.380.000 997.000 576.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3 6 3.7 4.6
Likviditetsgrad 2 3.5 2.8 5.8 3.6 4.3
Soliditet 74.3 71.2 69.9 76.2 76.9
Resultatgrad -5.4 -7.9 0.4 4.1 1.1
Rentedekningsgrad -2.9 -3.7 0.2 3.7 0.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.6 -2.2 0.2 1.6 0.4
Signatur
30.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex