Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ikt Solution As
Juridisk navn:  Ikt Solution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Luksefjellvegen 77 Jernbanevegen 51 Fax:
3721 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 912888088
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/4/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.05%
Resultat  
  
53.97%
Egenkapital  
  
-69.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 497.000 414.000 504.000 471.000 425.000
Resultat: -29.000 -63.000 -154.000 -50.000 -18.000
Egenkapital: -71.000 -42.000 21.000 175.000 225.000
Regnskap for  Ikt Solution As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 497.000 414.000 504.000 471.000 425.000
Driftskostnader -527.000 -476.000 -657.000 -521.000 -442.000
Driftsresultat -29.000 -63.000 -154.000 -50.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -29.000 -63.000 -154.000 -50.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -63.000 -154.000 -50.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 14.000 17.000 22.000 27.000
Sum omløpsmidler 41.000 62.000 147.000 283.000 295.000
Sum eiendeler 52.000 76.000 164.000 305.000 322.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -71.000 -9.000 -68.000 194.000
Sum egenkapital -71.000 -42.000 21.000 175.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 117.000 143.000 130.000 97.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 76.000 164.000 305.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 497.000 414.000 504.000 471.000 425.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 497.000 414.000 504.000 471.000 425.000
Varekostnad -212.000 -170.000 -195.000 -108.000 -128.000
Lønninger -238.000 -289.000 -359.000 -311.000 -204.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -4.000 -5.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -14.000 -99.000 -97.000 -103.000
Driftskostnader -527.000 -476.000 -657.000 -521.000 -442.000
Driftsresultat -29.000 -63.000 -154.000 -50.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -63.000 -154.000 -50.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 14.000 17.000 22.000 27.000
Sum varige driftsmidler 11.000 14.000 17.000 22.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 14.000 17.000 22.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 10.000 8.000 32.000 40.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 52.000 139.000 252.000 255.000
Sum omløpsmidler 41.000 62.000 147.000 283.000 295.000
Sum eiendeler 52.000 76.000 164.000 305.000 322.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -71.000 -9.000 -68.000 194.000
Sum egenkapital -71.000 -42.000 21.000 175.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 12.000 15.000 2.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 74.000 87.000 85.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 41.000 43.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 117.000 143.000 130.000 97.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 76.000 164.000 305.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 -55.000 4.000 153.000 198.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 1 2.2 3.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 1 2.2 3.1
Soliditet -136.5 12.8 57.4 69.9
Resultatgrad -5.8 -15.2 -30.6 -10.6 -4.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -2.8 6.8 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -55.8 -93.9 -16.4 -5.3
Signatur
19.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex