Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ikm Consultants AS
Juridisk navn:  Ikm Consultants AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51695100
Ljosheimvegen 12 Ljosheimvegen 12 Fax: 51695101
4051 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 981403800
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 125
Etableringsdato: 12/2/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ikm offshore development as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
41.31%
Resultat  
  
777.91%
Egenkapital  
  
-16.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 374.305.000 264.874.000 248.332.000 459.640.000 761.077.000
Resultat: 2.862.000 326.000 296.000 -2.997.000 11.354.000
Egenkapital: 18.205.000 21.888.000 22.572.000 23.317.000 26.573.000
Regnskap for  Ikm Consultants AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 374.305.000 264.874.000 248.332.000 459.640.000 761.077.000
Driftskostnader -371.186.000 -264.576.000 -247.944.000 -462.347.000 -749.657.000
Driftsresultat 3.119.000 298.000 388.000 -2.707.000 11.420.000
Finansinntekter 162.000 512.000 128.000 157.000 251.000
Finanskostnader -419.000 -484.000 -220.000 -446.000 -318.000
Finans -257.000 28.000 -92.000 -289.000 -67.000
Resultat før skatt 2.862.000 326.000 296.000 -2.997.000 11.354.000
Skattekostnad -1.545.000 -1.009.000 -1.041.000 -259.000 -5.582.000
Årsresultat 1.317.000 -684.000 -745.000 -3.256.000 5.772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.175.000 21.024.000 24.811.000 29.188.000 33.030.000
Sum omløpsmidler 97.389.000 68.119.000 47.648.000 62.979.000 152.175.000
Sum eiendeler 114.564.000 89.143.000 72.459.000 92.167.000 185.205.000
Sum opptjent egenkapital 0 -4.413.000 -3.729.000 -2.984.000 1.429.000
Sum egenkapital 18.205.000 21.888.000 22.572.000 23.317.000 26.573.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.359.000 67.255.000 49.888.000 68.850.000 158.632.000
Sum gjeld og egenkapital 114.564.000 89.143.000 72.460.000 92.167.000 185.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 371.465.000 263.068.000 246.074.000 454.855.000 755.536.000
Andre inntekter 2.840.000 1.806.000 2.258.000 4.785.000 5.541.000
Driftsinntekter 374.305.000 264.874.000 248.332.000 459.640.000 761.077.000
Varekostnad -225.762.000 -164.255.000 -151.414.000 -288.421.000 -474.723.000
Lønninger -133.617.000 -89.370.000 -83.863.000 -155.347.000 -249.571.000
Avskrivning -3.822.000 -3.824.000 -4.003.000 -4.003.000 -4.004.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.985.000 -7.127.000 -8.664.000 -14.576.000 -21.359.000
Driftskostnader -371.186.000 -264.576.000 -247.944.000 -462.347.000 -749.657.000
Driftsresultat 3.119.000 298.000 388.000 -2.707.000 11.420.000
Finansinntekter 162.000 512.000 128.000 157.000 251.000
Finanskostnader -419.000 -484.000 -220.000 -446.000 -318.000
Finans -257.000 28.000 -92.000 -289.000 -67.000
Konsernbidrag -5.000.000 0 0 -1.157.000 -15.544.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.317.000 -684.000 -745.000 -3.256.000 5.772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 16.870.000 20.692.000 24.513.000 28.335.000 32.156.000
Sum Immatrielle midler 16.934.000 20.769.000 24.606.000 28.553.000 32.206.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 184.000 366.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 184.000 366.000
Sum finansielle anleggsmidler 241.000 255.000 204.000 451.000 458.000
Sum anleggsmidler 17.175.000 21.024.000 24.811.000 29.188.000 33.030.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 77.795.000 53.585.000 37.275.000 57.599.000 132.830.000
Andre fordringer 2.642.000 2.271.000 1.873.000 522.000 3.045.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.013.000 3.449.000 1.731.000 1.060.000 2.877.000
Sum omløpsmidler 97.389.000 68.119.000 47.648.000 62.979.000 152.175.000
Sum eiendeler 114.564.000 89.143.000 72.459.000 92.167.000 185.205.000
Sum opptjent egenkapital 0 -4.413.000 -3.729.000 -2.984.000 1.429.000
Sum egenkapital 18.205.000 21.888.000 22.572.000 23.317.000 26.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 18.662.000 7.013.000 10.612.000 9.746.000 25.623.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.592.000 31.772.000 16.008.000 26.679.000 55.345.000
Betalbar skatt 0 0 873.000 873.000 873.000
Skyldig offentlige avgifter 17.593.000 12.012.000 7.759.000 10.702.000 33.527.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.512.000 16.458.000 14.636.000 20.850.000 43.264.000
Sum kortsiktig gjeld 96.359.000 67.255.000 49.888.000 68.850.000 158.632.000
Sum gjeld og egenkapital 114.564.000 89.143.000 72.460.000 92.167.000 185.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.030.000 864.000 -2.240.000 -5.871.000 -6.457.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 1.0
Soliditet 15.9 24.6 31.2 25.3 14.3
Resultatgrad 0.8 0.1 0.2 -0.6 1.5
Rentedekningsgrad 7.4 0.6 1.8 -5.7 36.7
Gjeldsgrad 5.3 3.1 2.2 3.0 6.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 0.9 0.7 -2.8 6.3
Signatur
26.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex