Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Igenius AS
Juridisk navn:  Igenius AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33120600
Løkka 7 Løkka 7 Fax: 33120601
3271 Larvik 3271 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 983420869
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/28/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-129.41%
Egenkapital  
  
-3.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 33.000 137.000 169.000 188.000
Resultat: -5.000 17.000 34.000 -3.000 -15.000
Egenkapital: 133.000 138.000 129.000 210.000 213.000
Regnskap for  Igenius AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 33.000 137.000 169.000 188.000
Driftskostnader -5.000 -3.000 -76.000 -169.000 -145.000
Driftsresultat -5.000 30.000 61.000 1.000 43.000
Finansinntekter 0 -13.000 -27.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -62.000
Finans 0 -13.000 -27.000 -3.000 -58.000
Resultat før skatt -5.000 17.000 34.000 -3.000 -15.000
Skattekostnad 0 -8.000 -15.000 0 0
Årsresultat -5.000 9.000 19.000 -3.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 133.000 147.000 150.000 276.000 255.000
Sum eiendeler 133.000 147.000 150.000 276.000 255.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -62.000 -71.000 10.000 13.000
Sum egenkapital 133.000 138.000 129.000 210.000 213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000 21.000 66.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 147.000 150.000 276.000 255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 33.000 137.000 169.000 188.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 33.000 137.000 169.000 188.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -28.000 -96.000 -54.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -3.000 -48.000 -73.000 -91.000
Driftskostnader -5.000 -3.000 -76.000 -169.000 -145.000
Driftsresultat -5.000 30.000 61.000 1.000 43.000
Finansinntekter 0 -13.000 -27.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 -62.000
Finans 0 -13.000 -27.000 -3.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Årsresultat -5.000 9.000 19.000 -3.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 15.000 52.000 40.000
Andre fordringer 0 0 0 0 44.000
Sum investeringer 53.000 66.000 96.000 58.000 56.000
Kasse, bank 80.000 68.000 38.000 166.000 115.000
Sum omløpsmidler 133.000 147.000 150.000 276.000 255.000
Sum eiendeler 133.000 147.000 150.000 276.000 255.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -62.000 -71.000 10.000 13.000
Sum egenkapital 133.000 138.000 129.000 210.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 8.000 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 5.000 59.000 38.000
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 7.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000 21.000 66.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 147.000 150.000 276.000 255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 138.000 129.000 210.000 213.000
Likviditetsgrad 1 16.3 7.1 4.2 6.1
Likviditetsgrad 2 0 16.3 7.1 4.2 6.1
Soliditet 1 93.9 8 76.1 83.5
Resultatgrad 90.9 44.5 0.6 22.9
Rentedekningsgrad 0.1 0.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.8 11.6 22.7 1.8 18.4
Signatur
07.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex