Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ibestad Vassverk Sa
Juridisk navn:  Ibestad Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77095495
Mellomveien 12 Mellomveien 12 Fax: 77095475
9450 Hamnvik 9450 Hamnvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 954225267
Aksjekapital: 1.368.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/12/1950
Foretakstype: SA
Revisor: Revigo Harstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.78%
Resultat  
  
-132.61%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.163.000 2.248.000 2.144.000 2.064.000 2.383.000
Resultat: -45.000 138.000 -39.000 609.000 761.000
Egenkapital: 6.459.000 6.486.000 6.336.000 6.369.000 5.752.000
Regnskap for  Ibestad Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.163.000 2.248.000 2.144.000 2.064.000 2.383.000
Driftskostnader -2.031.000 -1.935.000 -1.992.000 -1.258.000 -1.422.000
Driftsresultat 131.000 312.000 152.000 806.000 961.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 11.000
Finanskostnader -178.000 -175.000 -192.000 -201.000 -210.000
Finans -176.000 -174.000 -191.000 -198.000 -199.000
Resultat før skatt -45.000 138.000 -39.000 609.000 761.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 138.000 -39.000 609.000 761.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.677.000 8.180.000 8.487.000 8.831.000 8.420.000
Sum omløpsmidler 2.890.000 2.629.000 2.472.000 2.668.000 2.387.000
Sum eiendeler 10.567.000 10.809.000 10.959.000 11.499.000 10.807.000
Sum opptjent egenkapital 5.073.000 5.118.000 4.980.000 5.400.000 4.791.000
Sum egenkapital 6.459.000 6.486.000 6.336.000 6.369.000 5.752.000
Sum langsiktig gjeld 3.849.000 4.053.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259.000 271.000 4.623.000 5.130.000 5.055.000
Sum gjeld og egenkapital 10.567.000 10.810.000 10.959.000 11.500.000 10.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.124.000 2.190.000 2.088.000 2.012.000 2.341.000
Andre inntekter 39.000 58.000 56.000 52.000 42.000
Driftsinntekter 2.163.000 2.248.000 2.144.000 2.064.000 2.383.000
Varekostnad -50.000 -35.000 -88.000 -35.000 -39.000
Lønninger -866.000 -865.000 -801.000 -623.000 -743.000
Avskrivning -524.000 -506.000 -345.000 -122.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -591.000 -529.000 -758.000 -478.000 -496.000
Driftskostnader -2.031.000 -1.935.000 -1.992.000 -1.258.000 -1.422.000
Driftsresultat 131.000 312.000 152.000 806.000 961.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 11.000
Finanskostnader -178.000 -175.000 -192.000 -201.000 -210.000
Finans -176.000 -174.000 -191.000 -198.000 -199.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 138.000 -39.000 609.000 761.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.303.000 7.693.000 8.099.000 8.346.000 8.303.000
Maskiner anlegg 236.000 278.000 106.000 132.000 111.000
Driftsløsøre 138.000 209.000 281.000 353.000 6.000
Sum varige driftsmidler 7.677.000 8.180.000 8.487.000 8.831.000 8.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.677.000 8.180.000 8.487.000 8.831.000 8.420.000
Varebeholdning 53.000 100.000 105.000 150.000 147.000
Kundefordringer 422.000 545.000 489.000 498.000 872.000
Andre fordringer 41.000 35.000 75.000 73.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.373.000 1.949.000 1.803.000 1.947.000 1.295.000
Sum omløpsmidler 2.890.000 2.629.000 2.472.000 2.668.000 2.387.000
Sum eiendeler 10.567.000 10.809.000 10.959.000 11.499.000 10.807.000
Sum opptjent egenkapital 5.073.000 5.118.000 4.980.000 5.400.000 4.791.000
Sum egenkapital 6.459.000 6.486.000 6.336.000 6.369.000 5.752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.257.000 4.462.000 4.666.000
Sum langsiktig gjeld 3.849.000 4.053.000 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 8.000 136.000 425.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 186.000 157.000 173.000 200.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 76.000 72.000 70.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 271.000 4.623.000 5.130.000 5.055.000
Sum gjeld og egenkapital 10.567.000 10.810.000 10.959.000 11.500.000 10.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.631.000 2.358.000 -2.151.000 -2.462.000 -2.668.000
Likviditetsgrad 1 1 9.7 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1 9.3 0.5 0.5 0.5
Soliditet 61.1 6 57.8 55.4 53.2
Resultatgrad 6.1 13.9 7.1 39.1 40.3
Rentedekningsgrad 0.7 1.8 0.8 4 4.6
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.9 1.4 7 9.0
Signatur
31.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex