Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hyldmo Bygg As
Juridisk navn:  Hyldmo Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stabburveien 7/9 Stabburveien 7/9 Fax:
1617 Fredrikstad 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 812972162
Aksjekapital: 49.085 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/1/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Smart Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.41%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.569.000 8.948.000 7.631.000 4.969.000 1.259.000
Resultat: 0 -1.005.000 91.000 46.000 44.000
Egenkapital: -1.436.000 -1.436.000 156.000 89.000 74.000
Regnskap for  Hyldmo Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.569.000 8.948.000 7.631.000 4.969.000 1.259.000
Driftskostnader -7.507.000 -9.834.000 -7.475.000 -4.852.000 -1.215.000
Driftsresultat 63.000 -887.000 156.000 117.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -118.000 -65.000 -71.000 0
Finans -63.000 -118.000 -65.000 -71.000 0
Resultat før skatt 0 -1.005.000 91.000 46.000 44.000
Skattekostnad 0 3.000 -23.000 -32.000 -9.000
Årsresultat 0 -1.003.000 68.000 14.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 110.000 51.000 35.000 42.000
Sum omløpsmidler 2.063.000 1.481.000 2.309.000 1.966.000 1.287.000
Sum eiendeler 2.183.000 1.591.000 2.360.000 2.001.000 1.329.000
Sum opptjent egenkapital -1.485.000 -1.485.000 107.000 40.000 25.000
Sum egenkapital -1.436.000 -1.436.000 156.000 89.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.619.000 3.027.000 2.201.000 1.909.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.183.000 1.591.000 2.360.000 2.000.000 1.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.569.000 8.948.000 7.631.000 4.969.000 1.259.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.569.000 8.948.000 7.631.000 4.969.000 1.259.000
Varekostnad -1.484.000 -3.434.000 -2.271.000 -1.003.000 -882.000
Lønninger -4.614.000 -4.692.000 -3.927.000 -2.953.000 -72.000
Avskrivning -32.000 -16.000 -8.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.377.000 -1.692.000 -1.269.000 -889.000 -254.000
Driftskostnader -7.507.000 -9.834.000 -7.475.000 -4.852.000 -1.215.000
Driftsresultat 63.000 -887.000 156.000 117.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -118.000 -65.000 -71.000 0
Finans -63.000 -118.000 -65.000 -71.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.003.000 68.000 14.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 34.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 95.000 51.000 35.000 42.000
Sum varige driftsmidler 105.000 95.000 51.000 35.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 120.000 110.000 51.000 35.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.827.000 1.050.000 827.000 178.000 455.000
Andre fordringer 181.000 13.000 1.066.000 1.351.000 707.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 418.000 416.000 437.000 125.000
Sum omløpsmidler 2.063.000 1.481.000 2.309.000 1.966.000 1.287.000
Sum eiendeler 2.183.000 1.591.000 2.360.000 2.001.000 1.329.000
Sum opptjent egenkapital -1.485.000 -1.485.000 107.000 40.000 25.000
Sum egenkapital -1.436.000 -1.436.000 156.000 89.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 317.000 589.000 666.000 558.000 240.000
Betalbar skatt 176.000 0 23.000 38.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 1.468.000 944.000 1.000.000 391.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.658.000 1.494.000 511.000 922.000 779.000
Sum kortsiktig gjeld 3.619.000 3.027.000 2.201.000 1.909.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.183.000 1.591.000 2.360.000 2.000.000 1.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.556.000 -1.546.000 108.000 57.000 36.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 1 1.1 1.1
Soliditet -65.8 -90.3 6.6 4.5 5.6
Resultatgrad 0.8 -9.9 2 2.4 3.5
Rentedekningsgrad 1 -7.5 2.4 1.6
Gjeldsgrad -2.5 -2.1 14.1 21.5 16.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 -55.8 6.6 5.8 3.3
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex