Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvitsand Entreprenør As
Juridisk navn:  Hvitsand Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72523502
Grandveien 521 Grandveien 521 Fax:
7130 Brekstad 7130 Brekstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 899660102
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/24/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Accountor Fosen As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.17%
Resultat  
  
2194.29%
Egenkapital  
  
473.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.695.000 25.105.000 19.387.000 17.599.000 15.291.000
Resultat: 5.131.000 -245.000 1.221.000 -554.000 -74.000
Egenkapital: 4.849.000 846.000 1.040.000 122.000 545.000
Regnskap for  Hvitsand Entreprenør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.695.000 25.105.000 19.387.000 17.599.000 15.291.000
Driftskostnader -31.262.000 -25.110.000 -17.929.000 -17.951.000 -15.152.000
Driftsresultat 5.434.000 -5.000 1.458.000 -352.000 138.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -304.000 -241.000 -238.000 -203.000 -213.000
Finans -303.000 -239.000 -238.000 -203.000 -212.000
Resultat før skatt 5.131.000 -245.000 1.221.000 -554.000 -74.000
Skattekostnad -1.129.000 52.000 -303.000 131.000 16.000
Årsresultat 4.002.000 -193.000 918.000 -424.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.755.000 5.793.000 2.170.000 1.830.000 1.461.000
Sum omløpsmidler 11.816.000 3.399.000 4.317.000 3.748.000 2.668.000
Sum eiendeler 17.571.000 9.192.000 6.487.000 5.578.000 4.129.000
Sum opptjent egenkapital 4.649.000 646.000 840.000 -78.000 345.000
Sum egenkapital 4.849.000 846.000 1.040.000 122.000 545.000
Sum langsiktig gjeld 3.537.000 3.351.000 2.423.000 1.375.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 9.186.000 4.995.000 3.024.000 4.081.000 2.044.000
Sum gjeld og egenkapital 17.572.000 9.192.000 6.487.000 5.578.000 4.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.692.000 24.614.000 19.387.000 17.599.000 15.188.000
Andre inntekter 3.000 491.000 0 0 103.000
Driftsinntekter 36.695.000 25.105.000 19.387.000 17.599.000 15.291.000
Varekostnad -14.543.000 -9.210.000 -3.969.000 -4.270.000 -3.138.000
Lønninger -7.649.000 -7.823.000 -7.450.000 -7.744.000 -6.312.000
Avskrivning -895.000 -669.000 -360.000 -345.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.175.000 -7.408.000 -6.150.000 -5.592.000 -5.335.000
Driftskostnader -31.262.000 -25.110.000 -17.929.000 -17.951.000 -15.152.000
Driftsresultat 5.434.000 -5.000 1.458.000 -352.000 138.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -304.000 -241.000 -238.000 -203.000 -213.000
Finans -303.000 -239.000 -238.000 -203.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.002.000 -193.000 918.000 -424.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 104.000 52.000 175.000 44.000
Fast eiendom 1.143.000 885.000 0 0 0
Maskiner anlegg 2.536.000 2.205.000 1.034.000 497.000 579.000
Driftsløsøre 1.230.000 1.525.000 716.000 824.000 433.000
Sum varige driftsmidler 4.908.000 4.615.000 1.751.000 1.320.000 1.012.000
Sum finansielle anleggsmidler 847.000 1.074.000 367.000 335.000 405.000
Sum anleggsmidler 5.755.000 5.793.000 2.170.000 1.830.000 1.461.000
Varebeholdning 132.000 107.000 125.000 147.000 150.000
Kundefordringer 11.095.000 2.319.000 3.583.000 3.134.000 1.901.000
Andre fordringer 348.000 189.000 204.000 173.000 189.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 784.000 405.000 294.000 428.000
Sum omløpsmidler 11.816.000 3.399.000 4.317.000 3.748.000 2.668.000
Sum eiendeler 17.571.000 9.192.000 6.487.000 5.578.000 4.129.000
Sum opptjent egenkapital 4.649.000 646.000 840.000 -78.000 345.000
Sum egenkapital 4.849.000 846.000 1.040.000 122.000 545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 344.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 960.000 0 0 1.514.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.537.000 3.351.000 2.423.000 1.375.000 1.539.000
Leverandørgjeld 5.109.000 764.000 938.000 676.000 608.000
Betalbar skatt 682.000 0 180.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.769.000 478.000 1.175.000 1.136.000 822.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 667.000 3.753.000 731.000 756.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 9.186.000 4.995.000 3.024.000 4.081.000 2.044.000
Sum gjeld og egenkapital 17.572.000 9.192.000 6.487.000 5.578.000 4.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.630.000 -1.596.000 1.293.000 -333.000 624.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 1.4 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 1.4 0.9 1.3
Soliditet 27.6 9.2 1 2.2 13.2
Resultatgrad 14.8 7.5 0.9
Rentedekningsgrad 17.9 6.1 -1.7 0.7
Gjeldsgrad 2.6 9.9 5.2 44.7 6.6
Total kapitalrentabilitet 30.9 22.5 -6.3 3.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex