Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvalsund Miljølandbruk AS
Juridisk navn:  Hvalsund Miljølandbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Setra Vei 18A Setra Vei 18A Fax:
0786 Oslo 786 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990971625
Aksjekapital: 560.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.5%
Resultat  
  
-229.7%
Egenkapital  
  
-14.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.000 16.000 16.000 16.000 17.000
Resultat: -5.040.000 3.886.000 -1.425.000 258.000 403.000
Egenkapital: 29.745.000 34.786.000 30.941.000 32.382.000 32.193.000
Regnskap for  Hvalsund Miljølandbruk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.000 16.000 16.000 16.000 17.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -57.000 -7.000
Driftsresultat 7.000 9.000 9.000 -41.000 10.000
Finansinntekter 5.664.000 3.949.000 353.000 299.000 393.000
Finanskostnader -10.711.000 -71.000 -1.787.000 0 0
Finans -5.047.000 3.878.000 -1.434.000 299.000 393.000
Resultat før skatt -5.040.000 3.886.000 -1.425.000 258.000 403.000
Skattekostnad 0 -42.000 -16.000 -70.000 -75.000
Årsresultat -5.040.000 3.844.000 -1.441.000 189.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.616.000 40.273.000 38.560.000 29.925.000 23.135.000
Sum omløpsmidler 7.199.000 22.015.000 2.566.000 2.527.000 9.133.000
Sum eiendeler 36.815.000 62.288.000 41.126.000 32.452.000 32.268.000
Sum opptjent egenkapital 29.185.000 34.226.000 30.381.000 31.822.000 31.633.000
Sum egenkapital 29.745.000 34.786.000 30.941.000 32.382.000 32.193.000
Sum langsiktig gjeld 0 27.164.000 10.169.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.070.000 339.000 16.000 70.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 36.815.000 62.289.000 41.126.000 32.452.000 32.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 16.000 0 0 0
Andre inntekter 14.000 0 16.000 16.000 17.000
Driftsinntekter 14.000 16.000 16.000 16.000 17.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -57.000 -7.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -6.000 -57.000 -7.000
Driftsresultat 7.000 9.000 9.000 -41.000 10.000
Finansinntekter 5.664.000 3.949.000 353.000 299.000 393.000
Finanskostnader -10.711.000 -71.000 -1.787.000 0 0
Finans -5.047.000 3.878.000 -1.434.000 299.000 393.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.040.000 3.844.000 -1.441.000 189.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.616.000 40.273.000 38.560.000 29.925.000 23.135.000
Sum anleggsmidler 29.616.000 40.273.000 38.560.000 29.925.000 23.135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 175.000 175.000
Kasse, bank 7.199.000 22.015.000 2.566.000 2.351.000 8.957.000
Sum omløpsmidler 7.199.000 22.015.000 2.566.000 2.527.000 9.133.000
Sum eiendeler 36.815.000 62.288.000 41.126.000 32.452.000 32.268.000
Sum opptjent egenkapital 29.185.000 34.226.000 30.381.000 31.822.000 31.633.000
Sum egenkapital 29.745.000 34.786.000 30.941.000 32.382.000 32.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 27.164.000 10.169.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 42.000 16.000 70.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 297.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.070.000 339.000 16.000 70.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 36.815.000 62.289.000 41.126.000 32.452.000 32.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 21.676.000 2.550.000 2.457.000 9.058.000
Likviditetsgrad 1 1 64.9 160.4 36.1 121.8
Likviditetsgrad 2 1 64.9 160.4 36.2 121.8
Soliditet 80.8 55.8 75.2 99.8 99.8
Resultatgrad 5 56.3 56.3 -256.3 58.8
Rentedekningsgrad 0 0.1 0
Gjeldsgrad 0.2 0.8 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 15.4 6.4 0.9 0.8 1.2
Signatur
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex