Husky Point Røros As
Juridisk navn:  Husky Point Røros As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kopparleden 9001 Kopparleden 9001 Fax:
2550 Os I Østerdalen 2550 Os I Østerdalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Os
Org.nr: 917463948
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/17/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Os Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.24%
Resultat  
  
133.61%
Egenkapital  
  
640%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 856.000 1.022.000 1.272.000 407.000
Resultat: 41.000 -122.000 -12.000 106.000
Egenkapital: 27.000 -5.000 92.000 106.000
Regnskap for  Husky Point Røros As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 856.000 1.022.000 1.272.000 407.000
Driftskostnader -811.000 -1.138.000 -1.277.000 -296.000
Driftsresultat 46.000 -117.000 -5.000 111.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -8.000 -5.000
Finans -5.000 -6.000 -8.000 -5.000
Resultat før skatt 41.000 -122.000 -12.000 106.000
Skattekostnad -9.000 26.000 -2.000 -25.000
Årsresultat 32.000 -97.000 -14.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 101.000 112.000 126.000
Sum omløpsmidler 172.000 160.000 170.000 198.000
Sum eiendeler 233.000 261.000 282.000 324.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -35.000 67.000 81.000
Sum egenkapital 27.000 -5.000 92.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 83.000 115.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 184.000 75.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 262.000 282.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 856.000 972.000 1.190.000 405.000
Andre inntekter 0 50.000 82.000 3.000
Driftsinntekter 856.000 1.022.000 1.272.000 407.000
Varekostnad -17.000 -26.000 -11.000 -2.000
Lønninger -196.000 -414.000 -416.000 -38.000
Avskrivning -31.000 -31.000 -31.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -567.000 -667.000 -819.000 -242.000
Driftskostnader -811.000 -1.138.000 -1.277.000 -296.000
Driftsresultat 46.000 -117.000 -5.000 111.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -8.000 -5.000
Finans -5.000 -6.000 -8.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -97.000 -14.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 21.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 81.000 112.000 126.000
Sum varige driftsmidler 49.000 81.000 112.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 101.000 112.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 4.000 67.000 0
Andre fordringer 75.000 0 47.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 156.000 56.000 178.000
Sum omløpsmidler 172.000 160.000 170.000 198.000
Sum eiendeler 233.000 261.000 282.000 324.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -35.000 67.000 81.000
Sum egenkapital 27.000 -5.000 92.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 83.000 115.000 143.000
Leverandørgjeld 3.000 31.000 30.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 4.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 97.000 22.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 56.000 20.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 184.000 75.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 262.000 282.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 -24.000 95.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 2.3 2.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 2.3 2.6
Soliditet 11.6 -1.9 32.6 32.6
Resultatgrad 5.4 -11.4 -0.4 27.3
Rentedekningsgrad 9.2 -19.5 -0.6 22.2
Gjeldsgrad 7.6 -53.4 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 19.8 -44.7 -1.8 34.2
Signatur
08.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
SIGNATUR I FELLESSKAP
HUSBY ØYDIS
HOLTEN FRODE
Prokurister
08.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
PROKURA I FELLESSKAP
HUSBY ØYDIS
HOLTEN FRODE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex