Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husky Holiday
Juridisk navn:  Husky Holiday
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97672784
Postboks 10 Kiwi Fax:
2676 Heidal 2676 Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 995519976
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/5/2010 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
26.26%
Resultat  
  
108.89%
Egenkapital  
  
7.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010
Omsetning: 125.000 99.000 144.000
Resultat: 16.000 -180.000 -42.000
Egenkapital: -205.000 -221.000 -41.000
Regnskap for  Husky Holiday
Resultat 2012 2011 2010
Driftsinntekter 125.000 99.000 144.000
Driftskostnader -109.000 -279.000 -186.000
Driftsresultat 16.000 -180.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 16.000 -180.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.000 -180.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 65.000 95.000
Sum omløpsmidler 22.000 10.000 48.000
Sum eiendeler 64.000 75.000 143.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 -221.000 -41.000
Sum egenkapital -205.000 -221.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 296.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 75.000 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 99.000 144.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 125.000 99.000 144.000
Varekostnad -1.000 -15.000 -1.000
Lønninger 0 -66.000 0
Avskrivning -23.000 -30.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -168.000 -165.000
Driftskostnader -109.000 -279.000 -186.000
Driftsresultat 16.000 -180.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 -180.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 65.000 95.000
Sum varige driftsmidler 42.000 65.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 65.000 95.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 22.000 0 9.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 10.000 39.000
Sum omløpsmidler 22.000 10.000 48.000
Sum eiendeler 64.000 75.000 143.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 -221.000 -41.000
Sum egenkapital -205.000 -221.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 29.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 -1.000 -11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 225.000 268.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 296.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 75.000 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -247.000 -286.000 -136.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3
Soliditet -320.3 -294.7 -28.7
Resultatgrad 12.8 -181.8 -29.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -4.5
Total kapitalrentabilitet 25.0 -240.0 -29.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex