Husebøstykket Borettslag
Juridisk navn:  Husebøstykket Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 3525 Langflåtveien 29 Fax: 51584881
4078 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 954774511
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/7/1978 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
4.74%
Resultat  
  
18.72%
Egenkapital  
  
-64.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.280.000 5.996.000 5.839.000 5.460.000 5.164.000
Resultat: -9.344.000 -11.496.000 -18.339.000 -9.951.000 1.069.000
Egenkapital: -23.784.000 -14.440.000 -2.943.000 15.396.000 25.347.000
Regnskap for  Husebøstykket Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.280.000 5.996.000 5.839.000 5.460.000 5.164.000
Driftskostnader -14.612.000 -16.694.000 -23.771.000 -15.329.000 -4.041.000
Driftsresultat -8.332.000 -10.698.000 -17.933.000 -9.869.000 1.122.000
Finansinntekter 32.000 15.000 11.000 14.000 31.000
Finanskostnader -1.044.000 -814.000 -418.000 -95.000 -85.000
Finans -1.012.000 -799.000 -407.000 -81.000 -54.000
Resultat før skatt -9.344.000 -11.496.000 -18.339.000 -9.951.000 1.069.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.344.000 -11.496.000 -18.339.000 -9.951.000 1.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.263.000 39.316.000 39.372.000 39.428.000 39.116.000
Sum omløpsmidler 1.687.000 3.793.000 2.756.000 1.866.000 3.533.000
Sum eiendeler 40.950.000 43.109.000 42.128.000 41.294.000 42.649.000
Sum opptjent egenkapital -23.795.000 -14.450.000 -2.954.000 15.385.000 25.336.000
Sum egenkapital -23.784.000 -14.440.000 -2.943.000 15.396.000 25.347.000
Sum langsiktig gjeld 63.837.000 56.040.000 41.021.000 19.834.000 15.070.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 1.509.000 4.050.000 6.064.000 2.233.000
Sum gjeld og egenkapital 40.951.000 43.110.000 42.128.000 41.294.000 42.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.280.000 5.996.000 5.839.000 5.460.000 5.164.000
Driftsinntekter 6.280.000 5.996.000 5.839.000 5.460.000 5.164.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -228.000 -205.000 -205.000 -160.000 -138.000
Avskrivning -53.000 -56.000 -56.000 -20.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.331.000 -16.433.000 -23.510.000 -15.149.000 -3.895.000
Driftskostnader -14.612.000 -16.694.000 -23.771.000 -15.329.000 -4.041.000
Driftsresultat -8.332.000 -10.698.000 -17.933.000 -9.869.000 1.122.000
Finansinntekter 32.000 15.000 11.000 14.000 31.000
Finanskostnader -1.044.000 -814.000 -418.000 -95.000 -85.000
Finans -1.012.000 -799.000 -407.000 -81.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.344.000 -11.496.000 -18.339.000 -9.951.000 1.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 39.086.000 39.086.000 39.086.000 39.086.000 39.086.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 178.000 231.000 286.000 342.000 30.000
Sum varige driftsmidler 39.263.000 39.316.000 39.372.000 39.428.000 39.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.263.000 39.316.000 39.372.000 39.428.000 39.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 7.000 0 0
Andre fordringer 856.000 637.000 101.000 97.000 1.135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 831.000 3.156.000 2.649.000 1.769.000 2.398.000
Sum omløpsmidler 1.687.000 3.793.000 2.756.000 1.866.000 3.533.000
Sum eiendeler 40.950.000 43.109.000 42.128.000 41.294.000 42.649.000
Sum opptjent egenkapital -23.795.000 -14.450.000 -2.954.000 15.385.000 25.336.000
Sum egenkapital -23.784.000 -14.440.000 -2.943.000 15.396.000 25.347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 127.000 316.000 124.000 125.000 0
Sum langsiktig gjeld 63.837.000 56.040.000 41.021.000 19.834.000 15.070.000
Leverandørgjeld 771.000 1.193.000 2.948.000 5.076.000 1.151.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 979.000 863.000 1.082.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 1.509.000 4.050.000 6.064.000 2.233.000
Sum gjeld og egenkapital 40.951.000 43.110.000 42.128.000 41.294.000 42.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 789.000 2.284.000 -1.294.000 -4.198.000 1.300.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 0.7 0.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 2.5 0.7 0.4 1.6
Soliditet -58.1 -33.5 37.3 59.4
Resultatgrad -132.7 -178.4 -307.1 -180.8 21.7
Rentedekningsgrad -13.1 -42.9 -103.7 13.6
Gjeldsgrad -2.7 -15.3 1.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -20.3 -24.8 -42.5 -23.9 2.7
Signatur
24.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.04.2017
PROKURA
SIVERTSEN HANS SIGURD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex