Husebø Teknoinvest As
Juridisk navn:  Husebø Teknoinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48175350
Nesmyren 3 Nesmyren 3 Fax:
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911891026
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 2.000 1.000 0
Resultat: 0 0 2.000 1.000 -5.000
Egenkapital: 18.000 18.000 18.000 16.000 15.000
Regnskap for  Husebø Teknoinvest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 2.000 1.000 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -5.000
Driftsresultat 0 0 2.000 1.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 2.000 1.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 2.000 1.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 813.000 565.000 565.000 565.000 405.000
Sum omløpsmidler 18.000 18.000 18.000 16.000 15.000
Sum eiendeler 831.000 583.000 583.000 581.000 420.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -12.000 -12.000 -14.000 -15.000
Sum egenkapital 18.000 18.000 18.000 16.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 813.000 565.000 565.000 565.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 831.000 583.000 583.000 581.000 420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.000 1.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 2.000 1.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -5.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -5.000
Driftsresultat 0 0 2.000 1.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 2.000 1.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 813.000 565.000 565.000 565.000 405.000
Sum anleggsmidler 813.000 565.000 565.000 565.000 405.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 18.000 18.000 16.000 15.000
Sum omløpsmidler 18.000 18.000 18.000 16.000 15.000
Sum eiendeler 831.000 583.000 583.000 581.000 420.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -12.000 -12.000 -14.000 -15.000
Sum egenkapital 18.000 18.000 18.000 16.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 813.000 565.000 565.000 565.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 565.000 565.000 565.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 831.000 583.000 583.000 581.000 420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -795.000 -547.000 -547.000 -549.000 -390.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 2.2 3.1 3.1 2.8 3.6
Resultatgrad 1 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 45.2 31.4 31.4 35.3 27.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.3 0.2 -1.2
Signatur
03.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex