Husebø Invest AS
Juridisk navn:  Husebø Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2807 Kjørbekk Bedriftsvegen 42 Fax:
3702 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 991915591
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/20/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: h-e invest as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskapsførerne I Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-63.9%
Egenkapital  
  
7.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Resultat: 569.000 1.576.000 588.000 259.000 525.000
Egenkapital: 971.000 906.000 338.000 332.000 397.000
Regnskap for  Husebø Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Driftskostnader -202.000 -105.000 -83.000 -97.000 -118.000
Driftsresultat 48.000 145.000 166.000 152.000 131.000
Finansinntekter 658.000 1.500.000 500.000 200.000 500.000
Finanskostnader -137.000 -69.000 -79.000 -93.000 -106.000
Finans 521.000 1.431.000 421.000 107.000 394.000
Resultat før skatt 569.000 1.576.000 588.000 259.000 525.000
Skattekostnad -5.000 -8.000 -11.000 5.000 -7.000
Årsresultat 565.000 1.568.000 576.000 264.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.866.000 3.286.000 3.325.000 3.367.000 3.209.000
Sum omløpsmidler 697.000 1.606.000 527.000 228.000 526.000
Sum eiendeler 6.563.000 4.892.000 3.852.000 3.595.000 3.735.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 806.000 238.000 232.000 297.000
Sum egenkapital 971.000 906.000 338.000 332.000 397.000
Sum langsiktig gjeld 4.424.000 1.787.000 2.067.000 2.258.000 2.450.000
Sum kortsiktig gjeld 1.168.000 2.199.000 1.447.000 1.006.000 889.000
Sum gjeld og egenkapital 6.563.000 4.892.000 3.852.000 3.596.000 3.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Driftsinntekter 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -86.000 -39.000 -42.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -66.000 -41.000 -55.000 -76.000
Driftskostnader -202.000 -105.000 -83.000 -97.000 -118.000
Driftsresultat 48.000 145.000 166.000 152.000 131.000
Finansinntekter 658.000 1.500.000 500.000 200.000 500.000
Finanskostnader -137.000 -69.000 -79.000 -93.000 -106.000
Finans 521.000 1.431.000 421.000 107.000 394.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -1.000.000 -570.000 -330.000 -440.000
Årsresultat 565.000 1.568.000 576.000 264.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.353.000 1.773.000 1.812.000 1.854.000 1.896.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.353.000 1.773.000 1.812.000 1.854.000 1.896.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.513.000 1.513.000 1.513.000 1.513.000 1.313.000
Sum anleggsmidler 5.866.000 3.286.000 3.325.000 3.367.000 3.209.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 52.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 54.000 27.000 28.000 26.000
Sum omløpsmidler 697.000 1.606.000 527.000 228.000 526.000
Sum eiendeler 6.563.000 4.892.000 3.852.000 3.595.000 3.735.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 806.000 238.000 232.000 297.000
Sum egenkapital 971.000 906.000 338.000 332.000 397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 249.000 245.000 254.000 264.000 283.000
Gjeld til kredittinstitutt 435.000 1.156.000 850.000 631.000 576.000
Sum langsiktig gjeld 4.424.000 1.787.000 2.067.000 2.258.000 2.450.000
Leverandørgjeld 23.000 8.000 0 23.000 0
Betalbar skatt 0 17.000 21.000 14.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 19.000 10.000 5.000 10.000
Utbytte -500.000 -1.000.000 -570.000 -330.000 -440.000
Annen kortsiktig gjeld 201.000 0 67.000 133.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.168.000 2.199.000 1.447.000 1.006.000 889.000
Sum gjeld og egenkapital 6.563.000 4.892.000 3.852.000 3.596.000 3.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -471.000 -593.000 -920.000 -778.000 -363.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.4 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.4 0.3 0.6
Soliditet 14.8 18.5 8.8 9.2 10.6
Resultatgrad 19.2 5 66.4 60.8 52.4
Rentedekningsgrad 0.4 2.1 2.1 3.8 6.0
Gjeldsgrad 5.8 4.4 10.4 9.8 8.4
Total kapitalrentabilitet 10.8 33.6 17.3 9.8 16.9
Signatur
15.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex