Husebø Enterprises AS
Juridisk navn:  Husebø Enterprises AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51559795
Breitorget Breitorget Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 889146362
Aksjekapital: 106.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: husebø entreprises as
Revisor: Aven Revisjon AS
Regnskapsfører: Arf Daniel Chaparian
Utvikling:
Omsetning  
  
258.33%
Resultat  
  
275.78%
Egenkapital  
  
-42.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 516.000 144.000 144.000 0 0
Resultat: 1.067.000 -607.000 -425.000 -123.000 -768.000
Egenkapital: 5.329.000 9.281.000 8.464.000 3.040.000 3.433.000
Regnskap for  Husebø Enterprises AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 516.000 144.000 144.000 0 0
Driftskostnader -1.088.000 -1.015.000 -1.167.000 -301.000 -893.000
Driftsresultat -572.000 -871.000 -1.023.000 -301.000 -892.000
Finansinntekter 3.354.000 2.019.000 1.686.000 1.441.000 1.448.000
Finanskostnader -1.715.000 -1.755.000 -1.089.000 -1.263.000 -1.323.000
Finans 1.639.000 264.000 597.000 178.000 125.000
Resultat før skatt 1.067.000 -607.000 -425.000 -123.000 -768.000
Skattekostnad 81.000 171.000 121.000 30.000 207.000
Årsresultat 1.148.000 -436.000 -304.000 -92.000 -561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.056.000 54.406.000 52.201.000 37.938.000 37.324.000
Sum omløpsmidler 3.206.000 1.661.000 4.416.000 479.000 751.000
Sum eiendeler 55.262.000 56.067.000 56.617.000 38.417.000 38.075.000
Sum opptjent egenkapital 3.493.000 7.445.000 6.628.000 -1.695.000 -1.303.000
Sum egenkapital 5.329.000 9.281.000 8.464.000 3.040.000 3.433.000
Sum langsiktig gjeld 44.710.000 44.850.000 46.488.000 35.227.000 33.291.000
Sum kortsiktig gjeld 5.222.000 1.936.000 1.665.000 150.000 1.351.000
Sum gjeld og egenkapital 55.261.000 56.067.000 56.617.000 38.418.000 38.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 516.000 144.000 144.000 0 0
Driftsinntekter 516.000 144.000 144.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -836.000 -836.000 -974.000 -220.000 -799.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -179.000 -193.000 -81.000 -94.000
Driftskostnader -1.088.000 -1.015.000 -1.167.000 -301.000 -893.000
Driftsresultat -572.000 -871.000 -1.023.000 -301.000 -892.000
Finansinntekter 3.354.000 2.019.000 1.686.000 1.441.000 1.448.000
Finanskostnader -1.715.000 -1.755.000 -1.089.000 -1.263.000 -1.323.000
Finans 1.639.000 264.000 597.000 178.000 125.000
Konsernbidrag 0 1.252.000 1.849.000 0 548.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 0 0
Årsresultat 1.148.000 -436.000 -304.000 -92.000 -561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 35.000 5.000
Fast eiendom 0 1.744.000 1.744.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 1.744.000 1.744.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 52.056.000 52.662.000 50.456.000 37.902.000 37.319.000
Sum anleggsmidler 52.056.000 54.406.000 52.201.000 37.938.000 37.324.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.332.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 874.000 13.000 1.951.000 479.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.206.000 1.661.000 4.416.000 479.000 751.000
Sum eiendeler 55.262.000 56.067.000 56.617.000 38.417.000 38.075.000
Sum opptjent egenkapital 3.493.000 7.445.000 6.628.000 -1.695.000 -1.303.000
Sum egenkapital 5.329.000 9.281.000 8.464.000 3.040.000 3.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 489.000 584.000 360.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.063.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.710.000 44.850.000 46.488.000 35.227.000 33.291.000
Leverandørgjeld 3.000 4.000 9.000 3.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 61.000 18.000 3.000 190.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 1.872.000 138.000 145.000 1.155.000
Sum kortsiktig gjeld 5.222.000 1.936.000 1.665.000 150.000 1.351.000
Sum gjeld og egenkapital 55.261.000 56.067.000 56.617.000 38.418.000 38.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.016.000 -275.000 2.751.000 329.000 -600.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 2.7 3.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 2.7 3.2 0.6
Soliditet 9.6 16.6 14.9 7.9 9.0
Resultatgrad -110.9 -604.9 -710.4
Rentedekningsgrad -0.3 -0.5 -0.9 0.9 0.4
Gjeldsgrad 9.4 5 5.7 11.6 10.1
Total kapitalrentabilitet 5 2 1.2 3.0 1.5
Signatur
17.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex