Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husebø Eiendom As
Juridisk navn:  Husebø Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51895437
c/o Victor Husebø Breitorget c/o Husebø Enterprises AS Breigata 9 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996040917
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arf Daniel Chaparian
Utvikling:
Omsetning  
  
13.33%
Resultat  
  
20.62%
Egenkapital  
  
-82.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 476.000 420.000 420.000 720.000 720.000
Resultat: -154.000 -194.000 -192.000 150.000 122.000
Egenkapital: 166.000 955.000 252.000 417.000 322.000
Regnskap for  Husebø Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 476.000 420.000 420.000 720.000 720.000
Driftskostnader -218.000 -211.000 -211.000 -159.000 -116.000
Driftsresultat 259.000 209.000 209.000 561.000 604.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -414.000 -403.000 -400.000 -410.000 -482.000
Finans -412.000 -403.000 -400.000 -410.000 -482.000
Resultat før skatt -154.000 -194.000 -192.000 150.000 122.000
Skattekostnad 34.000 35.000 27.000 -55.000 -70.000
Årsresultat -119.000 -160.000 -165.000 96.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.924.000 8.818.000 9.141.000 9.214.000 9.593.000
Sum omløpsmidler 939.000 1.120.000 0 0 51.000
Sum eiendeler 12.863.000 9.938.000 9.141.000 9.214.000 9.644.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 830.000 128.000 292.000 197.000
Sum egenkapital 166.000 955.000 252.000 417.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 11.297.000 8.983.000 8.889.000 8.599.000 9.200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.400.000 0 0 198.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 12.863.000 9.938.000 9.142.000 9.214.000 9.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 476.000 420.000 420.000 720.000 720.000
Driftsinntekter 476.000 420.000 420.000 720.000 720.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -84.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -111.000 -111.000 -59.000 -16.000
Driftskostnader -218.000 -211.000 -211.000 -159.000 -116.000
Driftsresultat 259.000 209.000 209.000 561.000 604.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -414.000 -403.000 -400.000 -410.000 -482.000
Finans -412.000 -403.000 -400.000 -410.000 -482.000
Konsernbidrag 730.000 863.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 -160.000 -165.000 96.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 218.000 441.000 414.000 469.000
Fast eiendom 8.550.000 8.600.000 8.700.000 8.800.000 8.900.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.328.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.878.000 8.600.000 8.700.000 8.800.000 8.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 224.000
Sum anleggsmidler 11.924.000 8.818.000 9.141.000 9.214.000 9.593.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 0 0 51.000
Sum omløpsmidler 939.000 1.120.000 0 0 51.000
Sum eiendeler 12.863.000 9.938.000 9.141.000 9.214.000 9.644.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 830.000 128.000 292.000 197.000
Sum egenkapital 166.000 955.000 252.000 417.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.400.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.297.000 8.983.000 8.889.000 8.599.000 9.200.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 198.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 1.400.000 0 0 198.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 12.863.000 9.938.000 9.142.000 9.214.000 9.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -461.000 1.120.000 0 -198.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0 0 0.5
Soliditet 1.3 9.6 2.8 4.5 3.3
Resultatgrad 54.4 49.8 49.8 77.9 83.9
Rentedekningsgrad 0.6 0.5 0.5 1.4 1.3
Gjeldsgrad 76.5 9.4 35.3 21.1 29.0
Total kapitalrentabilitet 2 2.1 2.3 6.1 6.3
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex