Husebø Berg As
Juridisk navn:  Husebø Berg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandflåtveien 3 Strandflåtveien 3 Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 919936126
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finero As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -4.000
Egenkapital: 21.000
Regnskap for  Husebø Berg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 52.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 21.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.000
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000
Sum anleggsmidler 50.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 52.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 39.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet -7.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex