Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Og Hytteutbygging AS
Juridisk navn:  Hus Og Hytteutbygging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90967364
Søreide 68 Søreide 68 Fax: 55131138
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 945814373
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forretningsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
48.15%
Egenkapital  
  
-1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 13.000 0 0
Resultat: -14.000 -27.000 24.000 -21.000 -13.000
Egenkapital: -826.000 -812.000 -785.000 -809.000 -788.000
Regnskap for  Hus Og Hytteutbygging AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 13.000 0 0
Driftskostnader -14.000 -27.000 12.000 -21.000 -13.000
Driftsresultat -14.000 -27.000 24.000 -21.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -27.000 24.000 -21.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -27.000 24.000 -21.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 886.000 590.000 279.000 196.000 172.000
Sum eiendeler 886.000 590.000 279.000 196.000 172.000
Sum opptjent egenkapital -976.000 -962.000 -935.000 -959.000 -938.000
Sum egenkapital -826.000 -812.000 -785.000 -809.000 -788.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.712.000 1.402.000 1.064.000 1.006.000 960.000
Sum gjeld og egenkapital 886.000 590.000 279.000 197.000 172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 13.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 13.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 45.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -27.000 -33.000 -21.000 -13.000
Driftskostnader -14.000 -27.000 12.000 -21.000 -13.000
Driftsresultat -14.000 -27.000 24.000 -21.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -27.000 24.000 -21.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 842.000 545.000 221.000 150.000 124.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 4.000 17.000 5.000 7.000
Sum omløpsmidler 886.000 590.000 279.000 196.000 172.000
Sum eiendeler 886.000 590.000 279.000 196.000 172.000
Sum opptjent egenkapital -976.000 -962.000 -935.000 -959.000 -938.000
Sum egenkapital -826.000 -812.000 -785.000 -809.000 -788.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 65.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.584.000 1.337.000 1.064.000 1.006.000 960.000
Sum kortsiktig gjeld 1.712.000 1.402.000 1.064.000 1.006.000 960.000
Sum gjeld og egenkapital 886.000 590.000 279.000 197.000 172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -826.000 -812.000 -785.000 -810.000 -788.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0 0.1
Soliditet -93.2 -137.6 -281.4 -410.7 -458.1
Resultatgrad 184.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -1.7 -1.4 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet -1.6 -4.6 8.6 -10.7 -7.6
Signatur
18.09.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex