Hurtigruten As
Juridisk navn:  Hurtigruten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76967600
Postboks 6144 Langnes Storgata 70 Fax: 76967601
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 914904633
Aksjekapital: 427.491.754 NOK
Etableringsdato: 7/24/1912
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hurtigruten group asa
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.48%
Resultat  
  
-94.67%
Egenkapital  
  
-15.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.390.160.000 3.964.216.000 3.590.060.000 3.247.501.000 3.082.413.000
Resultat: 26.642.000 499.971.000 -269.318.000 -25.556.000 -387.414.000
Egenkapital: 3.239.803.000 3.828.111.000 322.555.000 552.757.000 418.167.000
Regnskap for  Hurtigruten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.390.160.000 3.964.216.000 3.590.060.000 3.247.501.000 3.082.413.000
Driftskostnader -3.287.292.000 -3.435.221.000 -3.453.909.000 -3.163.924.000 -2.896.499.000
Driftsresultat 102.868.000 528.996.000 136.152.000 83.577.000 185.915.000
Finansinntekter 211.456.000 134.782.000 165.007.000 255.735.000 434.693.000
Finanskostnader -287.682.000 -163.807.000 -570.478.000 -364.867.000 -1.008.022.000
Finans -76.226.000 -29.025.000 -405.471.000 -109.132.000 -573.329.000
Resultat før skatt 26.642.000 499.971.000 -269.318.000 -25.556.000 -387.414.000
Skattekostnad -740.095.000 158.908.000 0 -16.435.000 0
Årsresultat -713.453.000 658.879.000 -269.318.000 -41.990.000 -387.414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.056.919.000 5.538.154.000 4.967.353.000 4.749.538.000 3.690.822.000
Sum omløpsmidler 732.900.000 926.638.000 635.443.000 623.513.000 707.107.000
Sum eiendeler 6.789.819.000 6.464.792.000 5.602.796.000 5.373.051.000 4.397.929.000
Sum opptjent egenkapital -1.236.102.000 -647.793.000 -1.133.194.000 -903.021.000 -1.037.582.000
Sum egenkapital 3.239.803.000 3.828.111.000 322.555.000 552.757.000 418.167.000
Sum langsiktig gjeld 873.360.000 830.129.000 2.798.785.000 2.850.144.000 2.520.596.000
Sum kortsiktig gjeld 2.676.657.000 1.806.552.000 2.481.456.000 1.970.151.000 1.459.166.000
Sum gjeld og egenkapital 6.789.820.000 6.464.792.000 5.602.796.000 5.373.052.000 4.397.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.390.160.000 3.245.447.000 2.906.720.000 2.534.863.000 2.310.890.000
Andre inntekter 0 718.769.000 683.340.000 712.637.000 771.523.000
Driftsinntekter 3.390.160.000 3.964.216.000 3.590.060.000 3.247.501.000 3.082.413.000
Varekostnad -2.996.920.000 -647.662.000 -594.070.000 -502.211.000 -406.798.000
Lønninger -11.554.000 -7.560.000 -12.844.000 -61.440.000 -44.105.000
Avskrivning -15.755.000 -346.614.000 -397.877.000 -235.750.000 -205.437.000
Nedskrivning 0 -854.000 -10.135.000 -1.401.000 0
Andre driftskostnader -263.063.000 -2.432.531.000 -2.438.983.000 -2.363.122.000 -2.240.159.000
Driftskostnader -3.287.292.000 -3.435.221.000 -3.453.909.000 -3.163.924.000 -2.896.499.000
Driftsresultat 102.868.000 528.996.000 136.152.000 83.577.000 185.915.000
Finansinntekter 211.456.000 134.782.000 165.007.000 255.735.000 434.693.000
Finanskostnader -287.682.000 -163.807.000 -570.478.000 -364.867.000 -1.008.022.000
Finans -76.226.000 -29.025.000 -405.471.000 -109.132.000 -573.329.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -713.453.000 658.879.000 -269.318.000 -41.990.000 -387.414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.142.000 416.683.000 235.744.000 247.852.000 264.333.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.110.000 0 0 -1.401.000 0
Driftsløsøre 0 1.019.000 1.092.000 2.580.000 1.246.000
Sum varige driftsmidler 33.528.000 3.671.139.000 3.778.969.000 3.876.639.000 2.905.980.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.990.249.000 1.450.332.000 952.641.000 625.047.000 520.509.000
Sum anleggsmidler 6.056.919.000 5.538.154.000 4.967.353.000 4.749.538.000 3.690.822.000
Varebeholdning 48.044.000 131.354.000 102.923.000 87.690.000 67.715.000
Kundefordringer 4.607.000 27.747.000 39.903.000 86.416.000 84.550.000
Andre fordringer 69.758.000 86.877.000 142.472.000 154.378.000 161.492.000
Sum investeringer 0 0 19.533.000 31.974.000 0
Kasse, bank 44.374.000 140.529.000 73.432.000 86.813.000 30.075.000
Sum omløpsmidler 732.900.000 926.638.000 635.443.000 623.513.000 707.107.000
Sum eiendeler 6.789.819.000 6.464.792.000 5.602.796.000 5.373.051.000 4.397.929.000
Sum opptjent egenkapital -1.236.102.000 -647.793.000 -1.133.194.000 -903.021.000 -1.037.582.000
Sum egenkapital 3.239.803.000 3.828.111.000 322.555.000 552.757.000 418.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 408.883.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.331.165.000 1.183.986.000 1.460.493.000 1.021.413.000
Sum langsiktig gjeld 873.360.000 830.129.000 2.798.785.000 2.850.144.000 2.520.596.000
Leverandørgjeld 1.173.199.000 124.843.000 264.302.000 249.873.000 153.295.000
Betalbar skatt 0 1.743.000 0 16.435.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 140.000 14.314.000 6.916.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.503.458.000 348.661.000 1.018.854.000 236.434.000 284.326.000
Sum kortsiktig gjeld 2.676.657.000 1.806.552.000 2.481.456.000 1.970.151.000 1.459.166.000
Sum gjeld og egenkapital 6.789.820.000 6.464.792.000 5.602.796.000 5.373.052.000 4.397.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.943.757.000 -879.914.000 -1.846.013.000 -1.346.638.000 -752.059.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
Soliditet 47.7 59.2 5.8 10.3 9.5
Resultatgrad 3 13.3 3.8 2.6 6.0
Rentedekningsgrad 0.4 3.2 0.2 0.2 0.6
Gjeldsgrad 1.1 0.7 16.4 8.7 9.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 10.3 5.4 6.3 14.1
Signatur
31.03.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.11.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex