Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hurlens Agenturforretning AS
Juridisk navn:  Hurlens Agenturforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71232380
Postboks 18 Fax:
6461 Eidsvåg I Romsdal 6460 Eidsvåg I Romsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 976201639
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.45%
Resultat  
  
1.2%
Egenkapital  
  
46.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 795.000 878.000 665.000 531.000 391.000
Resultat: 423.000 418.000 159.000 -22.000 13.000
Egenkapital: 1.023.000 696.000 378.000 257.000 273.000
Regnskap for  Hurlens Agenturforretning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 795.000 878.000 665.000 531.000 391.000
Driftskostnader -386.000 -465.000 -515.000 -557.000 -388.000
Driftsresultat 409.000 413.000 150.000 -26.000 2.000
Finansinntekter 15.000 5.000 8.000 4.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 5.000 8.000 4.000 12.000
Resultat før skatt 423.000 418.000 159.000 -22.000 13.000
Skattekostnad -96.000 -100.000 -38.000 6.000 -4.000
Årsresultat 327.000 318.000 121.000 -16.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 29.000 29.000 29.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 926.000 447.000 455.000 440.000
Sum eiendeler 1.154.000 955.000 476.000 484.000 472.000
Sum opptjent egenkapital 923.000 596.000 278.000 157.000 173.000
Sum egenkapital 1.023.000 696.000 378.000 257.000 273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 1.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 259.000 95.000 226.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 1.154.000 955.000 476.000 484.000 473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 70.000 -54.000 54.000
Andre inntekter 795.000 878.000 596.000 585.000 337.000
Driftsinntekter 795.000 878.000 665.000 531.000 391.000
Varekostnad -1.000 0 0 -8.000 0
Lønninger -14.000 -30.000 -115.000 -136.000 -78.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -435.000 -400.000 -410.000 -308.000
Driftskostnader -386.000 -465.000 -515.000 -557.000 -388.000
Driftsresultat 409.000 413.000 150.000 -26.000 2.000
Finansinntekter 15.000 5.000 8.000 4.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 5.000 8.000 4.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 318.000 121.000 -16.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 3.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Sum anleggsmidler 29.000 29.000 29.000 29.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 177.000 85.000 78.000 18.000 103.000
Andre fordringer 34.000 37.000 41.000 39.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 914.000 804.000 328.000 398.000 298.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 926.000 447.000 455.000 440.000
Sum eiendeler 1.154.000 955.000 476.000 484.000 472.000
Sum opptjent egenkapital 923.000 596.000 278.000 157.000 173.000
Sum egenkapital 1.023.000 696.000 378.000 257.000 273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 1.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 1.000 7.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 96.000 104.000 35.000 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 40.000 53.000 95.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 115.000 7.000 132.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 259.000 95.000 226.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 1.154.000 955.000 476.000 484.000 473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 994.000 667.000 352.000 229.000 247.000
Likviditetsgrad 1 8.6 3.6 4.7 2.0 2.3
Likviditetsgrad 2 8.6 3.6 4.7 2.1 2.3
Soliditet 88.6 72.9 79.4 53.1 57.7
Resultatgrad 51.4 4 22.6 -4.9 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.3 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 36.7 43.8 33.2 -4.5 3.0
Signatur
03.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex