Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Huldra Og Eg AS
Juridisk navn:  Huldra Og Eg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41447020
Lårdal Lårdal Fax:
3891 Høydalsmo 3891 Høydalsmo
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tokke
Org.nr: 995014297
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
110.76%
Resultat  
  
67.72%
Egenkapital  
  
21.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 333.000 158.000 125.000 55.000 599.000
Resultat: 265.000 158.000 -161.000 -144.000 -341.000
Egenkapital: -946.000 -1.211.000 -1.369.000 -1.208.000 -1.063.000
Regnskap for  Huldra Og Eg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 333.000 158.000 125.000 55.000 599.000
Driftskostnader -60.000 10.000 -276.000 -184.000 -915.000
Driftsresultat 274.000 169.000 -150.000 -130.000 -317.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -11.000 -11.000 -14.000 -24.000
Finans -9.000 -11.000 -11.000 -14.000 -24.000
Resultat før skatt 265.000 158.000 -161.000 -144.000 -341.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 158.000 -161.000 -144.000 -341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 70.000 81.000 91.000 108.000
Sum omløpsmidler 80.000 94.000 89.000 110.000 121.000
Sum eiendeler 139.000 164.000 170.000 201.000 229.000
Sum opptjent egenkapital -1.046.000 -1.311.000 -1.469.000 -1.308.000 -1.163.000
Sum egenkapital -946.000 -1.211.000 -1.369.000 -1.208.000 -1.063.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.244.000 205.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 1.375.000 295.000 1.204.000 1.088.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 164.000 170.000 201.000 230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 333.000 158.000 125.000 55.000 605.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -7.000
Driftsinntekter 333.000 158.000 125.000 55.000 599.000
Varekostnad -10.000 0 -14.000 -4.000 -30.000
Lønninger 0 80.000 -156.000 -8.000 -519.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -10.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -59.000 -96.000 -155.000 -349.000
Driftskostnader -60.000 10.000 -276.000 -184.000 -915.000
Driftsresultat 274.000 169.000 -150.000 -130.000 -317.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -11.000 -11.000 -14.000 -24.000
Finans -9.000 -11.000 -11.000 -14.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 158.000 -161.000 -144.000 -341.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 70.000 81.000 91.000 108.000
Sum varige driftsmidler 59.000 70.000 81.000 91.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 70.000 81.000 91.000 108.000
Varebeholdning 80.000 80.000 80.000 91.000 91.000
Kundefordringer 0 15.000 9.000 2.000 30.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 18.000 0
Sum omløpsmidler 80.000 94.000 89.000 110.000 121.000
Sum eiendeler 139.000 164.000 170.000 201.000 229.000
Sum opptjent egenkapital -1.046.000 -1.311.000 -1.469.000 -1.308.000 -1.163.000
Sum egenkapital -946.000 -1.211.000 -1.369.000 -1.208.000 -1.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.000 134.000 193.000 134.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.244.000 205.000 205.000
Leverandørgjeld 26.000 8.000 28.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 23.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 986.000 1.232.000 70.000 1.037.000 864.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 1.375.000 295.000 1.204.000 1.088.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 164.000 170.000 201.000 230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.005.000 -1.281.000 -206.000 -1.094.000 -967.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -680.6 -738.4 -805.3 -601.0 -462.2
Resultatgrad 82.3 1 -236.4 -52.9
Rentedekningsgrad 30.4 15.4 -13.6 -9.3 -13.2
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 197.1 1 -88.2 -64.7 -137.8
Signatur
19.01.2010
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex