Hpg-Holding As
Juridisk navn:  Hpg-Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sæssberget 16 Sæssberget 16 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 999081673
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-120%
Egenkapital  
  
253.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Egenkapital: 83.000 -54.000 -39.000 -20.000 -9.000
Regnskap for  Hpg-Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Driftsresultat -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -85.000 -69.000 -50.000 -40.000
Sum egenkapital 83.000 -54.000 -39.000 -20.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383.000 521.000 505.000 486.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Driftskostnader -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Driftsresultat -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -15.000 -19.000 -10.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
Sum anleggsmidler 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -85.000 -69.000 -50.000 -40.000
Sum egenkapital 83.000 -54.000 -39.000 -20.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 521.000 505.000 486.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 521.000 505.000 486.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -383.000 -521.000 -505.000 -486.000 -476.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 17.8 -11.6 -8.4 -4.3 -1.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.6 -9.6 -12.9 -24.3 -52.9
Total kapitalrentabilitet -7.1 -3.2 -4.1 -2.1 -4.1
Signatur
28.08.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex