Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hove West As
Juridisk navn:  Hove West As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51951990
Auglendsdalen 79 Auglendsdalen 79 Fax: 51841331
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 977461553
Aksjekapital: 652.063 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 2/3/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Triangle Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.01%
Resultat  
  
21.59%
Egenkapital  
  
11.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 57.146.000 49.259.000 50.084.000 43.859.000 41.940.000
Resultat: 4.668.000 3.839.000 2.326.000 2.515.000 429.000
Egenkapital: 16.822.000 15.025.000 13.739.000 12.082.000 10.016.000
Regnskap for  Hove West As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 57.146.000 49.259.000 50.084.000 43.859.000 41.940.000
Driftskostnader -52.374.000 -45.280.000 -47.544.000 -41.160.000 -41.265.000
Driftsresultat 4.772.000 3.979.000 2.540.000 2.699.000 676.000
Finansinntekter 116.000 31.000 74.000 35.000 25.000
Finanskostnader -220.000 -171.000 -289.000 -220.000 -271.000
Finans -104.000 -140.000 -215.000 -185.000 -246.000
Resultat før skatt 4.668.000 3.839.000 2.326.000 2.515.000 429.000
Skattekostnad -1.020.000 -908.000 -602.000 -665.000 -27.000
Årsresultat 3.649.000 2.932.000 1.723.000 1.850.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.106.000 10.868.000 9.642.000 8.983.000 7.167.000
Sum omløpsmidler 18.764.000 15.620.000 15.300.000 16.076.000 9.841.000
Sum eiendeler 29.870.000 26.488.000 24.942.000 25.059.000 17.008.000
Sum opptjent egenkapital 14.835.000 13.033.000 11.730.000 10.071.000 8.013.000
Sum egenkapital 16.822.000 15.025.000 13.739.000 12.082.000 10.016.000
Sum langsiktig gjeld 2.131.000 1.410.000 2.490.000 2.938.000 2.155.000
Sum kortsiktig gjeld 10.917.000 10.052.000 8.713.000 10.039.000 4.837.000
Sum gjeld og egenkapital 29.870.000 26.488.000 24.943.000 25.060.000 17.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.146.000 49.259.000 50.084.000 43.859.000 41.940.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 57.146.000 49.259.000 50.084.000 43.859.000 41.940.000
Varekostnad -18.660.000 -13.322.000 -19.615.000 -14.142.000 -14.438.000
Lønninger -22.037.000 -20.672.000 -18.034.000 -16.526.000 -16.376.000
Avskrivning -2.386.000 -1.913.000 -1.773.000 -2.449.000 -2.499.000
Nedskrivning 0 0 0 -533.000 0
Andre driftskostnader -9.291.000 -9.373.000 -8.122.000 -7.510.000 -7.952.000
Driftskostnader -52.374.000 -45.280.000 -47.544.000 -41.160.000 -41.265.000
Driftsresultat 4.772.000 3.979.000 2.540.000 2.699.000 676.000
Finansinntekter 116.000 31.000 74.000 35.000 25.000
Finanskostnader -220.000 -171.000 -289.000 -220.000 -271.000
Finans -104.000 -140.000 -215.000 -185.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.649.000 2.932.000 1.723.000 1.850.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 286.000 320.000 478.000 590.000 595.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.677.000 9.311.000 7.783.000 7.156.000 6.422.000
Sum varige driftsmidler 9.677.000 9.311.000 7.783.000 7.156.000 6.422.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.143.000 1.236.000 1.380.000 1.237.000 151.000
Sum anleggsmidler 11.106.000 10.868.000 9.642.000 8.983.000 7.167.000
Varebeholdning 2.786.000 2.198.000 2.010.000 1.695.000 1.937.000
Kundefordringer 7.432.000 5.554.000 8.592.000 8.092.000 3.966.000
Andre fordringer 1.573.000 1.229.000 1.017.000 3.587.000 772.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.973.000 6.639.000 3.681.000 2.703.000 3.166.000
Sum omløpsmidler 18.764.000 15.620.000 15.300.000 16.076.000 9.841.000
Sum eiendeler 29.870.000 26.488.000 24.942.000 25.059.000 17.008.000
Sum opptjent egenkapital 14.835.000 13.033.000 11.730.000 10.071.000 8.013.000
Sum egenkapital 16.822.000 15.025.000 13.739.000 12.082.000 10.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 382.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.131.000 1.410.000 2.490.000 2.938.000 2.155.000
Leverandørgjeld 3.057.000 2.821.000 2.842.000 5.032.000 1.521.000
Betalbar skatt 985.000 749.000 490.000 660.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 2.367.000 2.744.000 2.436.000 1.441.000 1.617.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.508.000 3.737.000 2.944.000 2.524.000 1.619.000
Sum kortsiktig gjeld 10.917.000 10.052.000 8.713.000 10.039.000 4.837.000
Sum gjeld og egenkapital 29.870.000 26.488.000 24.943.000 25.060.000 17.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.847.000 5.568.000 6.587.000 6.037.000 5.004.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.8 1.6 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.7
Soliditet 56.3 56.7 55.1 48.2 58.9
Resultatgrad 8.4 8.1 5.1 6.2 1.6
Rentedekningsgrad 21.7 23.3 8.8 12.3 2.6
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 1.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 16.4 15.1 10.5 10.9 4.1
Signatur
12.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex