Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovden Skigymnas AS
Juridisk navn:  Hovden Skigymnas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94506970
Postboks 93 Fax: 37939661
4756 Hovden I Setesdal 4755 Hovden I Setesdal
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 859273912
Aksjekapital: 1.898.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/24/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.44%
Resultat  
  
104.84%
Egenkapital  
  
1.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.352.000 12.177.000 12.549.000 12.177.000 12.907.000
Resultat: 31.000 -640.000 -617.000 286.000 -255.000
Egenkapital: 1.797.000 1.766.000 2.406.000 3.023.000 2.737.000
Regnskap for  Hovden Skigymnas AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.352.000 12.177.000 12.549.000 12.177.000 12.907.000
Driftskostnader -12.343.000 -12.822.000 -13.177.000 -11.907.000 -13.173.000
Driftsresultat 8.000 -646.000 -628.000 270.000 -266.000
Finansinntekter 25.000 7.000 13.000 18.000 20.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -8.000
Finans 23.000 6.000 12.000 17.000 12.000
Resultat før skatt 31.000 -640.000 -617.000 286.000 -255.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 -640.000 -617.000 286.000 -255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.273.000 1.446.000 1.792.000 1.749.000 2.052.000
Sum omløpsmidler 2.166.000 2.237.000 2.123.000 2.784.000 2.558.000
Sum eiendeler 3.439.000 3.683.000 3.915.000 4.533.000 4.610.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -132.000 508.000 1.125.000 839.000
Sum egenkapital 1.797.000 1.766.000 2.406.000 3.023.000 2.737.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.641.000 1.916.000 1.509.000 1.509.000 1.873.000
Sum gjeld og egenkapital 3.438.000 3.682.000 3.915.000 4.532.000 4.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.119.000 10.186.000 10.367.000 9.789.000 10.549.000
Andre inntekter 2.232.000 1.991.000 2.182.000 2.388.000 2.358.000
Driftsinntekter 12.352.000 12.177.000 12.549.000 12.177.000 12.907.000
Varekostnad -3.451.000 -4.280.000 -4.227.000 -3.875.000 -4.764.000
Lønninger -4.809.000 -4.717.000 -4.816.000 -4.205.000 -4.295.000
Avskrivning -367.000 -409.000 -388.000 -333.000 -384.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.716.000 -3.416.000 -3.746.000 -3.494.000 -3.730.000
Driftskostnader -12.343.000 -12.822.000 -13.177.000 -11.907.000 -13.173.000
Driftsresultat 8.000 -646.000 -628.000 270.000 -266.000
Finansinntekter 25.000 7.000 13.000 18.000 20.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -8.000
Finans 23.000 6.000 12.000 17.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 -640.000 -617.000 286.000 -255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 36.000 58.000 80.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 859.000 1.410.000 1.705.000 1.596.000 1.833.000
Sum varige driftsmidler 859.000 1.410.000 1.705.000 1.596.000 1.833.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 0 29.000 73.000 117.000
Sum anleggsmidler 1.273.000 1.446.000 1.792.000 1.749.000 2.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 184.000 74.000 106.000 34.000 -44.000
Andre fordringer 324.000 39.000 352.000 160.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.659.000 2.124.000 1.666.000 2.590.000 2.493.000
Sum omløpsmidler 2.166.000 2.237.000 2.123.000 2.784.000 2.558.000
Sum eiendeler 3.439.000 3.683.000 3.915.000 4.533.000 4.610.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -132.000 508.000 1.125.000 839.000
Sum egenkapital 1.797.000 1.766.000 2.406.000 3.023.000 2.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 487.000 686.000 321.000 199.000 738.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 385.000 373.000 393.000 302.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 769.000 857.000 795.000 1.008.000 852.000
Sum kortsiktig gjeld 1.641.000 1.916.000 1.509.000 1.509.000 1.873.000
Sum gjeld og egenkapital 3.438.000 3.682.000 3.915.000 4.532.000 4.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 525.000 321.000 614.000 1.275.000 685.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.4 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.4 1.9 1.4
Soliditet 52.3 4 61.5 66.7 59.4
Resultatgrad 0.1 -5.3 2.2 -2.1
Rentedekningsgrad 4 288.0 -30.8
Gjeldsgrad 0.9 1.1 0.6 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 -17.4 -15.7 6.4 -5.3
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex