Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovden Prosjektutvikling AS
Juridisk navn:  Hovden Prosjektutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37939393
Skulevegen 9 C/o Kjell Pedersen-riise Fax: 37939394
4755 Hovden I Setesdal 4755 Hovden I Setesdal
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 945765747
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.67%
Resultat  
  
-285.68%
Egenkapital  
  
-11.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.513.000 2.301.000 1.958.000 1.914.000 1.545.000
Resultat: -687.000 370.000 194.000 89.000 -442.000
Egenkapital: 5.092.000 5.779.000 5.409.000 5.215.000 5.126.000
Regnskap for  Hovden Prosjektutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.513.000 2.301.000 1.958.000 1.914.000 1.545.000
Driftskostnader -3.461.000 -1.931.000 -1.765.000 -1.826.000 -1.986.000
Driftsresultat 52.000 370.000 193.000 88.000 -442.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -739.000 0 0 0 0
Finans -739.000 0 1.000 0 0
Resultat før skatt -687.000 370.000 194.000 89.000 -442.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -687.000 370.000 194.000 89.000 -442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.354.000 6.163.000 6.166.000 6.238.000 6.309.000
Sum omløpsmidler 612.000 315.000 836.000 420.000 406.000
Sum eiendeler 5.966.000 6.478.000 7.002.000 6.658.000 6.715.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 629.000 259.000 65.000 -24.000
Sum egenkapital 5.092.000 5.779.000 5.409.000 5.215.000 5.126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 874.000 699.000 1.593.000 1.443.000 1.589.000
Sum gjeld og egenkapital 5.966.000 6.478.000 7.002.000 6.658.000 6.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 442.000 421.000 431.000 429.000 462.000
Andre inntekter 3.071.000 1.880.000 1.528.000 1.484.000 1.083.000
Driftsinntekter 3.513.000 2.301.000 1.958.000 1.914.000 1.545.000
Varekostnad -604.000 -560.000 -502.000 -552.000 -611.000
Lønninger -88.000 -88.000 -104.000 -104.000 -108.000
Avskrivning -79.000 -79.000 -72.000 -72.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.690.000 -1.204.000 -1.087.000 -1.098.000 -1.183.000
Driftskostnader -3.461.000 -1.931.000 -1.765.000 -1.826.000 -1.986.000
Driftsresultat 52.000 370.000 193.000 88.000 -442.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -739.000 0 0 0 0
Finans -739.000 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -687.000 370.000 194.000 89.000 -442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.415.000 4.478.000 4.485.000 4.550.000 4.622.000
Maskiner anlegg 14.000 15.000 5.000 5.000 5.000
Driftsløsøre 206.000 212.000 219.000 225.000 225.000
Sum varige driftsmidler 4.636.000 4.706.000 4.709.000 4.780.000 4.852.000
Sum finansielle anleggsmidler 719.000 1.457.000 1.457.000 1.457.000 1.457.000
Sum anleggsmidler 5.354.000 6.163.000 6.166.000 6.238.000 6.309.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 252.000 205.000 272.000 142.000 169.000
Andre fordringer 322.000 18.000 496.000 135.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 92.000 68.000 143.000 68.000
Sum omløpsmidler 612.000 315.000 836.000 420.000 406.000
Sum eiendeler 5.966.000 6.478.000 7.002.000 6.658.000 6.715.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 629.000 259.000 65.000 -24.000
Sum egenkapital 5.092.000 5.779.000 5.409.000 5.215.000 5.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 192.000 185.000 246.000 204.000 288.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 16.000 22.000 23.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -6.000 66.000 48.000 2.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 874.000 699.000 1.593.000 1.443.000 1.589.000
Sum gjeld og egenkapital 5.966.000 6.478.000 7.002.000 6.658.000 6.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -262.000 -384.000 -757.000 -1.023.000 -1.183.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3
Soliditet 85.4 89.2 77.2 78.3 76.3
Resultatgrad 1.5 16.1 9.9 4.6 -28.6
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.9 5.7 2.8 1.3 -6.6
Signatur
03.03.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex