Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
House & Garden AS
Juridisk navn:  House & Garden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 5 Granveien 60 Fax:
1916 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 995144433
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tallkunnskap - Aut. Regnskapsfører Ø
Utvikling:
Omsetning  
  
52.77%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
206.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.129.000 739.000 238.000 0 7.000
Resultat: 209.000 114.000 64.000 -17.000 -51.000
Egenkapital: 108.000 -101.000 -215.000 -279.000 -261.000
Regnskap for  House & Garden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.129.000 739.000 238.000 0 7.000
Driftskostnader -919.000 -624.000 -171.000 -14.000 -53.000
Driftsresultat 210.000 115.000 67.000 -14.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 209.000 114.000 64.000 -17.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 209.000 114.000 64.000 -17.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 519.000 430.000 115.000 59.000 130.000
Sum eiendeler 519.000 430.000 115.000 59.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -202.000 -316.000 -380.000 -362.000
Sum egenkapital 108.000 -101.000 -215.000 -279.000 -261.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 411.000 530.000 330.000 338.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000 429.000 115.000 59.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.129.000 739.000 237.000 0 7.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.129.000 739.000 238.000 0 7.000
Varekostnad -897.000 -600.000 -174.000 0 -4.000
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -23.000 3.000 -14.000 -49.000
Driftskostnader -919.000 -624.000 -171.000 -14.000 -53.000
Driftsresultat 210.000 115.000 67.000 -14.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 209.000 114.000 64.000 -17.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.000 213.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 7.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 216.000 115.000 52.000 128.000
Sum omløpsmidler 519.000 430.000 115.000 59.000 130.000
Sum eiendeler 519.000 430.000 115.000 59.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -202.000 -316.000 -380.000 -362.000
Sum egenkapital 108.000 -101.000 -215.000 -279.000 -261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 45.000 6.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 271.000 176.000 13.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 310.000 311.000 329.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 411.000 530.000 330.000 338.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000 429.000 115.000 59.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 -100.000 -215.000 -279.000 -261.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.8 0.3 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.8 0.3 0.2 0.4
Soliditet 20.8 -23.5 -472.9 -200.8
Resultatgrad 18.6 15.6 28.2 -671.4
Rentedekningsgrad 2 57.5 22.3 -3.5 -11.8
Gjeldsgrad 3.8 -5.2 -1.5 -1.2 -1.5
Total kapitalrentabilitet 40.5 26.8 58.3 -23.7 -36.2
Signatur
18.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex