Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
House Of Broks As
Juridisk navn:  House Of Broks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rektor Qvigstads gate 23 Rektor Qvigstads gate 23 Fax:
9009 Tromsø 9009 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 917099405
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
311.68%
Resultat  
  
272.96%
Egenkapital  
  
270.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.820.000 685.000 254.000
Resultat: 2.290.000 614.000 214.000
Egenkapital: 2.417.000 653.000 186.000
Regnskap for  House Of Broks As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.820.000 685.000 254.000
Driftskostnader -530.000 -68.000 -39.000
Driftsresultat 2.291.000 617.000 214.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0
Finans -1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 2.290.000 614.000 214.000
Skattekostnad -526.000 -147.000 -52.000
Årsresultat 1.764.000 467.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.497.000 807.000 239.000
Sum eiendeler 3.547.000 807.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 2.393.000 629.000 162.000
Sum egenkapital 2.417.000 653.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 153.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 3.546.000 806.000 238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.820.000 685.000 254.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.820.000 685.000 254.000
Varekostnad -506.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -68.000 -39.000
Driftskostnader -530.000 -68.000 -39.000
Driftsresultat 2.291.000 617.000 214.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0
Finans -1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.764.000 467.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.820.000 0 0
Andre fordringer 677.000 789.000 238.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 18.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.497.000 807.000 239.000
Sum eiendeler 3.547.000 807.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 2.393.000 629.000 162.000
Sum egenkapital 2.417.000 653.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0
Leverandørgjeld 506.000 0 0
Betalbar skatt 611.000 147.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 153.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 3.546.000 806.000 238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.380.000 654.000 187.000
Likviditetsgrad 1 3.1 5.3 4.6
Likviditetsgrad 2 3.1 5.3 4.6
Soliditet 68.2 8 78.2
Resultatgrad 81.2 90.1 84.3
Rentedekningsgrad 2 205.7
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 64.6 76.6 89.9
Signatur
29.04.2016
Prokurister
29.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex