Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotra AS
Juridisk navn:  Hotra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90971354
Postboks 139 Kjelsås Myrerskogveien Fax:
0411 Oslo 495 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961320364
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finance Professionals Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
78.07%
Egenkapital  
  
2.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.000 0 0 143.000 42.000
Resultat: 333.000 187.000 792.000 378.000 1.885.000
Egenkapital: 13.362.000 13.030.000 12.842.000 19.550.000 19.312.000
Regnskap for  Hotra AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.000 0 0 143.000 42.000
Driftskostnader -391.000 -65.000 -74.000 -558.000 -12.000
Driftsresultat -348.000 -65.000 -74.000 -415.000 30.000
Finansinntekter 689.000 253.000 867.000 800.000 1.854.000
Finanskostnader -8.000 -1.000 0 -8.000 0
Finans 681.000 252.000 867.000 792.000 1.854.000
Resultat før skatt 333.000 187.000 792.000 378.000 1.885.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000 -111.000
Årsresultat 333.000 187.000 792.000 381.000 1.774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.001.000 0 0 0 1.243.000
Sum omløpsmidler 12.458.000 13.036.000 12.849.000 19.590.000 18.335.000
Sum eiendeler 13.459.000 13.036.000 12.849.000 19.590.000 19.578.000
Sum opptjent egenkapital 10.412.000 10.080.000 9.892.000 12.400.000 12.162.000
Sum egenkapital 13.362.000 13.030.000 12.842.000 19.550.000 19.312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 6.000 6.000 40.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 13.458.000 13.036.000 12.848.000 19.590.000 19.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 0 0 143.000 42.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 0 0 143.000 42.000
Varekostnad -47.000 0 0 -150.000 0
Lønninger -277.000 0 0 -207.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -65.000 -74.000 -201.000 -12.000
Driftskostnader -391.000 -65.000 -74.000 -558.000 -12.000
Driftsresultat -348.000 -65.000 -74.000 -415.000 30.000
Finansinntekter 689.000 253.000 867.000 800.000 1.854.000
Finanskostnader -8.000 -1.000 0 -8.000 0
Finans 681.000 252.000 867.000 792.000 1.854.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -7.500.000 0 0
Årsresultat 333.000 187.000 792.000 381.000 1.774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.001.000 0 0 0 1.243.000
Sum anleggsmidler 1.001.000 0 0 0 1.243.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 31.000 0 0 2.000 12.000
Sum investeringer 10.682.000 12.713.000 12.461.000 17.790.000 14.604.000
Kasse, bank 1.744.000 323.000 388.000 1.798.000 3.719.000
Sum omløpsmidler 12.458.000 13.036.000 12.849.000 19.590.000 18.335.000
Sum eiendeler 13.459.000 13.036.000 12.849.000 19.590.000 19.578.000
Sum opptjent egenkapital 10.412.000 10.080.000 9.892.000 12.400.000 12.162.000
Sum egenkapital 13.362.000 13.030.000 12.842.000 19.550.000 19.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 18.000 6.000 6.000 29.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 59.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -7.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 0 0 11.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 6.000 6.000 40.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 13.458.000 13.036.000 12.848.000 19.590.000 19.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.362.000 13.030.000 12.843.000 19.550.000 18.072.000
Likviditetsgrad 1 129.8 2172.7 2141.5 489.8 69.7
Likviditetsgrad 2 129.8 2172.7 2141.5 489.8 69.8
Soliditet 99.3 1 1 99.8 98.6
Resultatgrad -828.6 -290.2 71.4
Rentedekningsgrad -43.5 -51.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.5 1.4 6.2 2 9.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex