Hornseth Torleif S
Juridisk navn:  Hornseth Torleif S
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468155
Unsetveien 433 Unsetveien 433 Fax: 62468175
2484 Rendalen 2484 Rendalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Rendalen
Org.nr: 970544429
Aksjekapital: 503 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-10%
Resultat  
  
-26.44%
Egenkapital  
  
10.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004 2003 2002 2001
Omsetning: 252.000 280.000 412.000 412.000 281.000
Resultat: 128.000 174.000 325.000 325.000 193.000
Egenkapital: 426.000 386.000 503.000 503.000 338.000
Regnskap for  Hornseth Torleif S
Resultat 2005 2004 2003 2002 2001
Driftsinntekter 252.000 280.000 412.000 412.000 281.000
Driftskostnader -124.000 -106.000 -87.000 -87.000 -87.000
Driftsresultat 128.000 174.000 325.000 325.000 193.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 128.000 174.000 325.000 325.000 193.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 128.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 32.000 51.000 51.000 59.000
Sum omløpsmidler 394.000 411.000 542.000 542.000 291.000
Sum eiendeler 436.000 443.000 593.000 593.000 350.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 426.000 386.000 503.000 503.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 58.000 89.000 89.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 437.000 444.000 592.000 592.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 252.000 280.000 412.000 412.000 281.000
Varekostnad -9.000 -9.000 -17.000 -17.000 -5.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -8.000 -9.000 -9.000 -10.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -104.000 -89.000 -61.000 -61.000 -72.000
Driftskostnader -124.000 -106.000 -87.000 -87.000 -87.000
Driftsresultat 128.000 174.000 325.000 325.000 193.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 32.000 51.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 42.000 32.000 51.000 51.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 394.000 411.000 542.000 542.000 291.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 394.000 411.000 542.000 542.000 291.000
Sum eiendeler 436.000 443.000 593.000 593.000 350.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 426.000 386.000 503.000 503.000 338.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 4.000 3.000 3.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -7.000 54.000 87.000 87.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 58.000 89.000 89.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 437.000 444.000 592.000 592.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 383.000 353.000 453.000 453.000 303.000
Likviditetsgrad 1 35.8 7.1 6.1 6.1 24.3
Likviditetsgrad 2 35.9 7.1 6.1 6.1 24.3
Soliditet 97.5 86.9 85.0 85.0 96.6
Resultatgrad 50.8 62.1 78.9 78.9 68.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 29.3 39.2 54.9 54.9 55.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex