Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hornseth Consulting Limited
Juridisk navn:  Hornseth Consulting Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48281707
Askeveien 4 Askeveien 4 Fax:
0276 Oslo 276 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993177067
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-175%
Egenkapital  
  
-133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 2.000 2.000
Resultat: -33.000 -12.000
Egenkapital: -42.000 -18.000
Regnskap for  Hornseth Consulting Limited
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 2.000 2.000
Driftskostnader -35.000 -15.000
Driftsresultat -33.000 -12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -33.000 -12.000
Skattekostnad 9.000 3.000
Årsresultat -24.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 7.000
Sum omløpsmidler 4.000 15.000
Sum eiendeler 20.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -42.000
Sum egenkapital -42.000 -18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.000 2.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -35.000 -15.000
Driftskostnader -35.000 -15.000
Driftsresultat -33.000 -12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -24.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 16.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 16.000 7.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.000 15.000
Sum omløpsmidler 4.000 15.000
Sum eiendeler 20.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -42.000
Sum egenkapital -42.000 -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4
Soliditet -210.0 -81.8
Resultatgrad -1650.0 -600.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -2.2
Total kapitalrentabilitet -165.0 -54.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex