Hornindal Rekneskap Sa
Juridisk navn:  Hornindal Rekneskap Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57878440
Postboks 113 Sanden 33 Fax: 57878441
6761 Hornindal 6763 Hornindal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 948322625
Aksjekapital: 2 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/14/1970
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.21%
Resultat  
  
-89.27%
Egenkapital  
  
1.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.493.000 3.685.000 3.751.000 3.656.000 3.771.000
Resultat: 19.000 177.000 278.000 66.000 334.000
Egenkapital: 1.357.000 1.341.000 1.210.000 1.003.000 953.000
Regnskap for  Hornindal Rekneskap Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.493.000 3.685.000 3.751.000 3.656.000 3.771.000
Driftskostnader -3.470.000 -3.506.000 -3.475.000 -3.593.000 -3.435.000
Driftsresultat 23.000 178.000 277.000 62.000 336.000
Finansinntekter 3.000 7.000 6.000 9.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -3.000 0 1.000 4.000 -1.000
Resultat før skatt 19.000 177.000 278.000 66.000 334.000
Skattekostnad -4.000 -47.000 -70.000 -16.000 -87.000
Årsresultat 16.000 131.000 208.000 50.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 25.000 45.000 79.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 2.001.000 1.983.000 1.644.000 1.580.000
Sum eiendeler 2.030.000 2.026.000 2.028.000 1.723.000 1.621.000
Sum opptjent egenkapital 1.357.000 1.341.000 1.210.000 1.003.000 953.000
Sum egenkapital 1.357.000 1.341.000 1.210.000 1.003.000 953.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 673.000 685.000 817.000 721.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.030.000 2.026.000 2.027.000 1.724.000 1.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.490.000 3.685.000 3.750.000 3.655.000 3.771.000
Andre inntekter 3.000 0 1.000 1.000 0
Driftsinntekter 3.493.000 3.685.000 3.751.000 3.656.000 3.771.000
Varekostnad -104.000 -55.000 -16.000 -175.000 -196.000
Lønninger -2.653.000 -2.737.000 -2.824.000 -2.780.000 -2.671.000
Avskrivning -13.000 -20.000 -34.000 -28.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -694.000 -601.000 -610.000 -548.000
Driftskostnader -3.470.000 -3.506.000 -3.475.000 -3.593.000 -3.435.000
Driftsresultat 23.000 178.000 277.000 62.000 336.000
Finansinntekter 3.000 7.000 6.000 9.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -3.000 0 1.000 4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 131.000 208.000 50.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 25.000 45.000 79.000 41.000
Sum varige driftsmidler 32.000 25.000 45.000 79.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 25.000 45.000 79.000 41.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 857.000 653.000 746.000 719.000 807.000
Andre fordringer 97.000 179.000 63.000 61.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.044.000 1.169.000 1.174.000 865.000 719.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 2.001.000 1.983.000 1.644.000 1.580.000
Sum eiendeler 2.030.000 2.026.000 2.028.000 1.723.000 1.621.000
Sum opptjent egenkapital 1.357.000 1.341.000 1.210.000 1.003.000 953.000
Sum egenkapital 1.357.000 1.341.000 1.210.000 1.003.000 953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 85.000 51.000 77.000 74.000 42.000
Betalbar skatt 4.000 47.000 70.000 16.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter 305.000 276.000 336.000 324.000 217.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 310.000 334.000 307.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 685.000 817.000 721.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.030.000 2.026.000 2.027.000 1.724.000 1.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.325.000 1.316.000 1.166.000 923.000 912.000
Likviditetsgrad 1 3 2.9 2.4 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 3 2.9 2.4 2.3 2.4
Soliditet 66.8 66.2 59.7 58.2 58.8
Resultatgrad 0.7 4.8 7.4 1.7 8.9
Rentedekningsgrad 3.8 25.4 55.4 14.2 68.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.3 9.1 1 4.1 21.0
Signatur
20.01.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex