Horgmo Eiendom As
Juridisk navn:  Horgmo Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72854680
Postboks 10 Fax: 72854820
7231 Lundamo 7232 Lundamo
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 912805905
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/13/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Gaula Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.87%
Resultat  
  
1245.45%
Egenkapital  
  
6.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 379.000 358.000 342.000 499.000 5.068.000
Resultat: 126.000 -11.000 -309.000 -61.000 231.000
Egenkapital: -1.949.000 -2.075.000 -2.064.000 -1.755.000 -1.693.000
Regnskap for  Horgmo Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 379.000 358.000 342.000 499.000 5.068.000
Driftskostnader -155.000 -186.000 -439.000 -348.000 -4.581.000
Driftsresultat 224.000 172.000 -98.000 150.000 487.000
Finansinntekter 10.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -108.000 -187.000 -215.000 -216.000 -260.000
Finans -98.000 -183.000 -212.000 -212.000 -257.000
Resultat før skatt 126.000 -11.000 -309.000 -61.000 231.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 -11.000 -309.000 -61.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.354.000 1.371.000 1.387.000 1.404.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 71.000 21.000 184.000 441.000 1.021.000
Sum eiendeler 1.425.000 1.392.000 1.571.000 1.845.000 2.447.000
Sum opptjent egenkapital -2.049.000 -2.175.000 -2.164.000 -1.855.000 -1.793.000
Sum egenkapital -1.949.000 -2.075.000 -2.064.000 -1.755.000 -1.693.000
Sum langsiktig gjeld 1.845.000 1.945.000 845.000 1.132.000 1.399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.529.000 1.522.000 2.790.000 2.467.000 2.742.000
Sum gjeld og egenkapital 1.425.000 1.392.000 1.571.000 1.844.000 2.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 13.000 0 136.000 4.747.000
Andre inntekter 378.000 346.000 342.000 364.000 320.000
Driftsinntekter 379.000 358.000 342.000 499.000 5.068.000
Varekostnad 0 0 0 -106.000 -2.058.000
Lønninger 0 0 0 -18.000 -1.608.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -23.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -170.000 -423.000 -201.000 -656.000
Driftskostnader -155.000 -186.000 -439.000 -348.000 -4.581.000
Driftsresultat 224.000 172.000 -98.000 150.000 487.000
Finansinntekter 10.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -108.000 -187.000 -215.000 -216.000 -260.000
Finans -98.000 -183.000 -212.000 -212.000 -257.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 -11.000 -309.000 -61.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.302.000 1.319.000 1.335.000 1.352.000 1.374.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.302.000 1.319.000 1.335.000 1.352.000 1.374.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 1.354.000 1.371.000 1.387.000 1.404.000 1.426.000
Varebeholdning 0 0 0 0 284.000
Kundefordringer 9.000 8.000 150.000 -32.000 513.000
Andre fordringer 49.000 0 0 262.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 12.000 34.000 211.000 147.000
Sum omløpsmidler 71.000 21.000 184.000 441.000 1.021.000
Sum eiendeler 1.425.000 1.392.000 1.571.000 1.845.000 2.447.000
Sum opptjent egenkapital -2.049.000 -2.175.000 -2.164.000 -1.855.000 -1.793.000
Sum egenkapital -1.949.000 -2.075.000 -2.064.000 -1.755.000 -1.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 -8.000 1.240.000 871.000 627.000
Sum langsiktig gjeld 1.845.000 1.945.000 845.000 1.132.000 1.399.000
Leverandørgjeld 34.000 34.000 22.000 -32.000 -17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 20.000 -3.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.495.000 1.495.000 1.508.000 1.630.000 1.980.000
Sum kortsiktig gjeld 1.529.000 1.522.000 2.790.000 2.467.000 2.742.000
Sum gjeld og egenkapital 1.425.000 1.392.000 1.571.000 1.844.000 2.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.458.000 -1.501.000 -2.606.000 -2.026.000 -1.721.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 0.3
Soliditet -136.8 -149.1 -131.4 -95.2 -69.2
Resultatgrad 59.1 4 -28.7 30.1 9.6
Rentedekningsgrad 2.1 0.9 -0.5 0.7 1.9
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.8 -2.1 -2.4
Total kapitalrentabilitet 16.4 12.6 8.4 20.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex