Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hordabø Fiskeforedling AS
Juridisk navn:  Hordabø Fiskeforedling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56370187
Bøvågen 31 Fax:
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 936978533
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1985
Foretakstype: AS
Tidligere navn: asle rikstad as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ole Moen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.79%
Resultat  
  
27.64%
Egenkapital  
  
-3.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.386.000 2.341.000 1.327.000 1.293.000 1.328.000
Resultat: 1.159.000 908.000 -30.000 -229.000 -569.000
Egenkapital: 22.072.000 22.820.000 22.779.000 23.410.000 24.249.000
Regnskap for  Hordabø Fiskeforedling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.386.000 2.341.000 1.327.000 1.293.000 1.328.000
Driftskostnader -830.000 -1.596.000 -1.605.000 -2.069.000 -2.288.000
Driftsresultat 556.000 744.000 -278.000 -777.000 -960.000
Finansinntekter 604.000 203.000 251.000 547.000 411.000
Finanskostnader -1.000 -39.000 -3.000 0 -20.000
Finans 603.000 164.000 248.000 547.000 391.000
Resultat før skatt 1.159.000 908.000 -30.000 -229.000 -569.000
Skattekostnad -257.000 -267.000 -51.000 -10.000 153.000
Årsresultat 902.000 641.000 -81.000 -239.000 -416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.050.000 15.402.000 19.461.000 22.316.000 22.027.000
Sum omløpsmidler 9.184.000 9.065.000 5.894.000 2.997.000 3.520.000
Sum eiendeler 24.234.000 24.467.000 25.355.000 25.313.000 25.547.000
Sum opptjent egenkapital 19.732.000 20.480.000 20.439.000 21.070.000 21.909.000
Sum egenkapital 22.072.000 22.820.000 22.779.000 23.410.000 24.249.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 56.000 1.233.000 386.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 2.035.000 1.591.000 1.343.000 1.517.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 24.234.000 24.467.000 25.355.000 25.313.000 25.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.386.000 2.341.000 1.327.000 1.293.000 1.328.000
Driftsinntekter 1.386.000 2.341.000 1.327.000 1.293.000 1.328.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -909.000 -923.000 -954.000 -954.000 -1.152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 79.000 -673.000 -651.000 -1.115.000 -1.136.000
Driftskostnader -830.000 -1.596.000 -1.605.000 -2.069.000 -2.288.000
Driftsresultat 556.000 744.000 -278.000 -777.000 -960.000
Finansinntekter 604.000 203.000 251.000 547.000 411.000
Finanskostnader -1.000 -39.000 -3.000 0 -20.000
Finans 603.000 164.000 248.000 547.000 391.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.650.000 -600.000 -550.000 -600.000 -650.000
Årsresultat 902.000 641.000 -81.000 -239.000 -416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 967.000 962.000 1.026.000 896.000 677.000
Fast eiendom 6.831.000 7.734.000 10.520.000 11.468.000 12.367.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 13.000 19.000 25.000 31.000
Sum varige driftsmidler 6.838.000 7.747.000 10.539.000 11.493.000 12.398.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.245.000 6.693.000 7.897.000 9.927.000 8.952.000
Sum anleggsmidler 15.050.000 15.402.000 19.461.000 22.316.000 22.027.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 113.000 123.000 43.000 67.000
Andre fordringer 955.000 709.000 672.000 691.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.151.000 8.244.000 5.100.000 2.263.000 3.387.000
Sum omløpsmidler 9.184.000 9.065.000 5.894.000 2.997.000 3.520.000
Sum eiendeler 24.234.000 24.467.000 25.355.000 25.313.000 25.547.000
Sum opptjent egenkapital 19.732.000 20.480.000 20.439.000 21.070.000 21.909.000
Sum egenkapital 22.072.000 22.820.000 22.779.000 23.410.000 24.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 56.000 1.233.000 386.000 370.000
Leverandørgjeld 24.000 48.000 20.000 26.000 108.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 132.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 93.000 48.000 40.000 38.000
Utbytte -1.650.000 -600.000 -550.000 -600.000 -650.000
Annen kortsiktig gjeld 1.920.000 1.450.000 1.275.000 1.450.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 2.035.000 1.591.000 1.343.000 1.517.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 24.234.000 24.467.000 25.355.000 25.313.000 25.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.149.000 7.474.000 4.551.000 1.480.000 2.592.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.7 4.4 2.0 3.8
Likviditetsgrad 2 4.5 5.7 4.4 2.0 3.8
Soliditet 91.1 93.3 89.8 92.5 94.9
Resultatgrad 40.1 31.8 -20.9 -60.1 -72.3
Rentedekningsgrad 5 19.1 -92.7 -27.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.8 3.9 -0.1 -0.9 -2.1
Signatur
16.04.2013
FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.04.2013
PROKURA HVER FOR SEG
ASLE KÅRE RIKSTAD
GUDRUN MARIA SOLEN RIKSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex