Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økonor Hafs
Juridisk navn:  Hope Rekneskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57739900
Postboks 13 Dale Senter Fax: 57739901
6961 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 964240108
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.69%
Resultat  
  
15.1%
Egenkapital  
  
36.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.140.000 11.486.000 10.752.000 9.271.000 7.095.000
Resultat: 1.151.000 1.000.000 938.000 249.000 440.000
Egenkapital: 1.796.000 1.315.000 1.309.000 958.000 926.000
Regnskap for  Økonor Hafs
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.140.000 11.486.000 10.752.000 9.271.000 7.095.000
Driftskostnader -10.950.000 -10.437.000 -9.788.000 -9.018.000 -6.757.000
Driftsresultat 1.190.000 1.049.000 963.000 253.000 339.000
Finansinntekter 33.000 21.000 32.000 30.000 122.000
Finanskostnader -72.000 -71.000 -57.000 -34.000 -20.000
Finans -39.000 -50.000 -25.000 -4.000 102.000
Resultat før skatt 1.151.000 1.000.000 938.000 249.000 440.000
Skattekostnad -269.000 -244.000 -237.000 -71.000 -94.000
Årsresultat 882.000 756.000 701.000 178.000 346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.285.000 1.364.000 1.458.000 373.000 577.000
Sum omløpsmidler 4.435.000 4.925.000 3.791.000 2.863.000 2.328.000
Sum eiendeler 5.720.000 6.289.000 5.249.000 3.236.000 2.905.000
Sum opptjent egenkapital 1.696.000 1.215.000 1.209.000 858.000 826.000
Sum egenkapital 1.796.000 1.315.000 1.309.000 958.000 926.000
Sum langsiktig gjeld 767.000 867.000 967.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.157.000 4.108.000 2.974.000 2.279.000 1.979.000
Sum gjeld og egenkapital 5.720.000 6.290.000 5.250.000 3.237.000 2.905.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.708.000 11.133.000 10.294.000 9.060.000 6.993.000
Andre inntekter 432.000 353.000 458.000 211.000 102.000
Driftsinntekter 12.140.000 11.486.000 10.752.000 9.271.000 7.095.000
Varekostnad -5.000 0 0 0 0
Lønninger -8.193.000 -7.678.000 -7.442.000 -6.568.000 -4.893.000
Avskrivning -81.000 -186.000 -147.000 -114.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.282.000 -2.276.000 -1.974.000 -2.143.000 -1.783.000
Driftskostnader -10.950.000 -10.437.000 -9.788.000 -9.018.000 -6.757.000
Driftsresultat 1.190.000 1.049.000 963.000 253.000 339.000
Finansinntekter 33.000 21.000 32.000 30.000 122.000
Finanskostnader -72.000 -71.000 -57.000 -34.000 -20.000
Finans -39.000 -50.000 -25.000 -4.000 102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -750.000 -350.000 -91.000 -170.000
Årsresultat 882.000 756.000 701.000 178.000 346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 113.000 192.000 288.000
Sum Immatrielle midler 100.000 99.000 168.000 251.000 320.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 225.000 250.000 82.000 15.000
Sum varige driftsmidler 144.000 225.000 250.000 82.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.041.000 1.041.000 1.041.000 41.000 242.000
Sum anleggsmidler 1.285.000 1.364.000 1.458.000 373.000 577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.393.000 3.214.000 2.780.000 2.536.000 1.992.000
Andre fordringer 0 0 0 14.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.042.000 1.711.000 1.011.000 314.000 318.000
Sum omløpsmidler 4.435.000 4.925.000 3.791.000 2.863.000 2.328.000
Sum eiendeler 5.720.000 6.289.000 5.249.000 3.236.000 2.905.000
Sum opptjent egenkapital 1.696.000 1.215.000 1.209.000 858.000 826.000
Sum egenkapital 1.796.000 1.315.000 1.309.000 958.000 926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 235.000 0
Sum langsiktig gjeld 767.000 867.000 967.000 0 0
Leverandørgjeld 193.000 384.000 134.000 102.000 101.000
Betalbar skatt 276.000 295.000 240.000 79.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 1.079.000 1.473.000 1.031.000 744.000 531.000
Utbytte -400.000 -750.000 -350.000 -91.000 -170.000
Annen kortsiktig gjeld 1.609.000 1.956.000 1.569.000 1.118.000 1.242.000
Sum kortsiktig gjeld 3.157.000 4.108.000 2.974.000 2.279.000 1.979.000
Sum gjeld og egenkapital 5.720.000 6.290.000 5.250.000 3.237.000 2.905.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.278.000 817.000 817.000 584.000 349.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2
Soliditet 31.4 20.9 24.9 29.6 31.9
Resultatgrad 9.8 9.1 9 2.7 4.8
Rentedekningsgrad 16.5 14.8 16.9 8.3 23.1
Gjeldsgrad 2.2 3.8 3 2.4 2.1
Total kapitalrentabilitet 21.4 1 1 8.7 15.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA KVAR FOR SEG
HOPE OLE ANDERS
SYLTA JOSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex