Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holteberg Holding AS
Juridisk navn:  Holteberg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69827665
Kragevikveien 274 Kragevikveien 274 Fax: 69827664
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 976469801
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/23/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: krageviken as
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Degernes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-200%
Resultat  
  
-906.03%
Egenkapital  
  
-1340.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: -70.000 70.000 0 1.547.000 0
Resultat: -9.839.000 -978.000 2.747.000 -679.000 -5.614.000
Egenkapital: -9.812.000 791.000 2.028.000 1.549.000 3.137.000
Regnskap for  Holteberg Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter -70.000 70.000 0 1.547.000 0
Driftskostnader -5.642.000 -2.676.000 -2.531.000 -379.000 -18.000
Driftsresultat -5.712.000 -2.606.000 -2.531.000 1.168.000 -18.000
Finansinntekter -3.402.000 2.388.000 5.899.000 248.000 -4.995.000
Finanskostnader -726.000 -761.000 -620.000 -2.094.000 -602.000
Finans -4.128.000 1.627.000 5.279.000 -1.846.000 -5.597.000
Resultat før skatt -9.839.000 -978.000 2.747.000 -679.000 -5.614.000
Skattekostnad -763.000 -259.000 -556.000 -910.000 16.000
Årsresultat -10.603.000 -1.237.000 2.191.000 -1.589.000 -5.598.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.465.000 11.908.000 12.039.000 12.500.000 14.317.000
Sum omløpsmidler 3.984.000 3.476.000 8.919.000 5.603.000 3.374.000
Sum eiendeler 9.449.000 15.384.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000
Sum opptjent egenkapital -11.812.000 -1.209.000 28.000 -451.000 1.137.000
Sum egenkapital -9.812.000 791.000 2.028.000 1.549.000 3.137.000
Sum langsiktig gjeld 10.358.000 10.802.000 11.606.000 12.093.000 12.470.000
Sum kortsiktig gjeld 8.903.000 3.792.000 7.324.000 4.461.000 2.084.000
Sum gjeld og egenkapital 9.449.000 15.385.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -70.000 70.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.547.000 0
Driftsinntekter -70.000 70.000 0 1.547.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.622.000 -2.674.000 -2.531.000 -379.000 -18.000
Driftskostnader -5.642.000 -2.676.000 -2.531.000 -379.000 -18.000
Driftsresultat -5.712.000 -2.606.000 -2.531.000 1.168.000 -18.000
Finansinntekter -3.402.000 2.388.000 5.899.000 248.000 -4.995.000
Finanskostnader -726.000 -761.000 -620.000 -2.094.000 -602.000
Finans -4.128.000 1.627.000 5.279.000 -1.846.000 -5.597.000
Konsernbidrag 0 0 -1.712.000 0 -572.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.603.000 -1.237.000 2.191.000 -1.589.000 -5.598.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 763.000 1.022.000 1.578.000 1.874.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 98.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 78.000 98.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.386.000 11.047.000 11.017.000 10.922.000 12.443.000
Sum anleggsmidler 5.465.000 11.908.000 12.039.000 12.500.000 14.317.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.978.000 3.471.000 8.914.000 5.589.000 3.354.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 5.000 14.000 20.000
Sum omløpsmidler 3.984.000 3.476.000 8.919.000 5.603.000 3.374.000
Sum eiendeler 9.449.000 15.384.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000
Sum opptjent egenkapital -11.812.000 -1.209.000 28.000 -451.000 1.137.000
Sum egenkapital -9.812.000 791.000 2.028.000 1.549.000 3.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.358.000 10.802.000 11.606.000 12.093.000 12.470.000
Leverandørgjeld 0 2.000 0 26.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.903.000 3.790.000 7.324.000 4.436.000 2.071.000
Sum kortsiktig gjeld 8.903.000 3.792.000 7.324.000 4.461.000 2.084.000
Sum gjeld og egenkapital 9.449.000 15.385.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.919.000 -316.000 1.595.000 1.142.000 1.290.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 1.2 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 1.2 1.3 1.7
Soliditet -103.8 5.1 9.7 8.6 17.7
Resultatgrad 8 -3722.9 75.5
Rentedekningsgrad -7.9 -3.4 -4.1 0.6 -8.3
Gjeldsgrad 18.5 9.3 10.7 4.6
Total kapitalrentabilitet -96.5 -1.4 16.1 7.8 -28.3
Signatur
26.04.2017
STYRETSLEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex