Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holte Grassfed As
Juridisk navn:  Holte Grassfed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holtefjella 42 Holtefjella 42 Fax:
3750 Drangedal 3750 Drangedal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 919377739
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestmar Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.77%
Resultat  
  
-30.12%
Egenkapital  
  
66.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.422.000 719.000
Resultat: 399.000 571.000
Egenkapital: 781.000 469.000
Regnskap for  Holte Grassfed As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.422.000 719.000
Driftskostnader -939.000 -131.000
Driftsresultat 482.000 588.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -83.000 -17.000
Finans -83.000 -17.000
Resultat før skatt 399.000 571.000
Skattekostnad -86.000 -132.000
Årsresultat 313.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.580.000 1.430.000
Sum omløpsmidler 1.204.000 813.000
Sum eiendeler 3.784.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 751.000 439.000
Sum egenkapital 781.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 2.149.000 1.181.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 593.000
Sum gjeld og egenkapital 3.784.000 2.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 348.000 98.000
Andre inntekter 1.073.000 621.000
Driftsinntekter 1.422.000 719.000
Varekostnad -705.000 -85.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -77.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -46.000
Driftskostnader -939.000 -131.000
Driftsresultat 482.000 588.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -83.000 -17.000
Finans -83.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 313.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.580.000 1.430.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.580.000 1.430.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.580.000 1.430.000
Varebeholdning 673.000 113.000
Kundefordringer 0 40.000
Andre fordringer 481.000 568.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 51.000 92.000
Sum omløpsmidler 1.204.000 813.000
Sum eiendeler 3.784.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 751.000 439.000
Sum egenkapital 781.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 120.000 105.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.149.000 1.181.000
Leverandørgjeld 174.000 562.000
Betalbar skatt 71.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 609.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 593.000
Sum gjeld og egenkapital 3.784.000 2.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 220.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2
Soliditet 20.6 20.9
Resultatgrad 33.9 81.8
Rentedekningsgrad 5.8 34.6
Gjeldsgrad 3.8 3.8
Total kapitalrentabilitet 12.7 26.2
Signatur
08.08.2017
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex