Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holte As
Juridisk navn:  Holte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22049500
Kilen 8 Kilen 8 Fax: 22049550
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 982506395
Aksjekapital: 215.162 NOK
Antall ansatte: 112
Etableringsdato: 10/5/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: holteprosjekt innovation as
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7%
Resultat  
  
100.26%
Egenkapital  
  
-5.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 170.187.000 159.049.000 147.548.000 137.892.000 143.974.000
Resultat: 22.017.000 10.994.000 7.307.000 4.281.000 16.144.000
Egenkapital: 21.450.000 22.602.000 21.216.000 16.803.000 12.815.000
Regnskap for  Holte As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 170.187.000 159.049.000 147.548.000 137.892.000 143.974.000
Driftskostnader -148.620.000 -148.272.000 -140.484.000 -133.828.000 -128.363.000
Driftsresultat 21.566.000 10.777.000 7.064.000 4.064.000 15.612.000
Finansinntekter 456.000 275.000 267.000 280.000 543.000
Finanskostnader -5.000 -58.000 -25.000 -63.000 -11.000
Finans 451.000 217.000 242.000 217.000 532.000
Resultat før skatt 22.017.000 10.994.000 7.307.000 4.281.000 16.144.000
Skattekostnad -4.025.000 -1.753.000 -742.000 -293.000 -3.849.000
Årsresultat 17.992.000 9.241.000 6.565.000 3.987.000 12.294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.573.000 24.145.000 24.112.000 21.960.000 20.469.000
Sum omløpsmidler 32.846.000 32.102.000 27.551.000 26.715.000 31.972.000
Sum eiendeler 59.419.000 56.247.000 51.663.000 48.675.000 52.441.000
Sum opptjent egenkapital 17.378.000 18.531.000 17.144.000 12.731.000 8.744.000
Sum egenkapital 21.450.000 22.602.000 21.216.000 16.803.000 12.815.000
Sum langsiktig gjeld 0 15.000 0 130.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 37.970.000 33.630.000 30.447.000 31.743.000 39.404.000
Sum gjeld og egenkapital 59.419.000 56.247.000 51.662.000 48.675.000 52.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.187.000 159.049.000 147.442.000 137.785.000 143.868.000
Andre inntekter 0 0 107.000 107.000 107.000
Driftsinntekter 170.187.000 159.049.000 147.548.000 137.892.000 143.974.000
Varekostnad -19.148.000 -18.116.000 -15.689.000 -14.624.000 -13.126.000
Lønninger -94.413.000 -91.971.000 -90.226.000 -85.831.000 -82.295.000
Avskrivning -7.252.000 -6.901.000 -6.275.000 -6.779.000 -6.416.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.807.000 -31.284.000 -28.294.000 -26.594.000 -26.526.000
Driftskostnader -148.620.000 -148.272.000 -140.484.000 -133.828.000 -128.363.000
Driftsresultat 21.566.000 10.777.000 7.064.000 4.064.000 15.612.000
Finansinntekter 456.000 275.000 267.000 280.000 543.000
Finanskostnader -5.000 -58.000 -25.000 -63.000 -11.000
Finans 451.000 217.000 242.000 217.000 532.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -19.144.000 -8.000.000 -2.152.000 0 -14.012.000
Årsresultat 17.992.000 9.241.000 6.565.000 3.987.000 12.294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.299.000 2.083.000 1.895.000 2.437.000 2.978.000
Sum Immatrielle midler 25.533.000 22.666.000 20.222.000 18.840.000 18.330.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 826.000 1.391.000 1.638.000 1.982.000 2.050.000
Sum varige driftsmidler 826.000 1.391.000 1.638.000 1.982.000 2.050.000
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 88.000 2.251.000 1.138.000 88.000
Sum anleggsmidler 26.573.000 24.145.000 24.112.000 21.960.000 20.469.000
Varebeholdning 642.000 819.000 964.000 264.000 0
Kundefordringer 16.546.000 17.643.000 16.700.000 16.303.000 17.342.000
Andre fordringer 3.793.000 8.849.000 5.724.000 6.120.000 2.059.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.865.000 4.791.000 4.163.000 4.029.000 12.572.000
Sum omløpsmidler 32.846.000 32.102.000 27.551.000 26.715.000 31.972.000
Sum eiendeler 59.419.000 56.247.000 51.663.000 48.675.000 52.441.000
Sum opptjent egenkapital 17.378.000 18.531.000 17.144.000 12.731.000 8.744.000
Sum egenkapital 21.450.000 22.602.000 21.216.000 16.803.000 12.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 0 23.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 378.000 4.486.000 5.220.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 15.000 0 130.000 221.000
Leverandørgjeld 5.172.000 3.767.000 1.874.000 4.053.000 3.788.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 840.000
Skyldig offentlige avgifter 10.742.000 10.512.000 10.130.000 8.886.000 8.313.000
Utbytte -19.144.000 -8.000.000 -2.152.000 0 -14.012.000
Annen kortsiktig gjeld 12.055.000 10.973.000 11.805.000 13.584.000 15.463.000
Sum kortsiktig gjeld 37.970.000 33.630.000 30.447.000 31.743.000 39.404.000
Sum gjeld og egenkapital 59.419.000 56.247.000 51.662.000 48.675.000 52.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.124.000 -1.528.000 -2.896.000 -5.028.000 -7.432.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9
Soliditet 36.1 40.2 41.1 34.5 24.4
Resultatgrad 12.7 6.8 4.8 2.9 10.8
Rentedekningsgrad 4313.2 185.8 282.6 64.5 1468.6
Gjeldsgrad 1.8 1.5 1.4 1.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 37.1 19.6 14.2 8.9 30.8
Signatur
25.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex