Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holte Anund
Juridisk navn:  Holte Anund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35955777
Strannavegen 710 Strannavegen 710 Fax:
3810 Gvarv 3810 Gvarv
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 969329298
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.91%
Resultat  
  
82.95%
Egenkapital  
  
115.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2002 2001
Omsetning: 237.000 1.310.000
Resultat: -75.000 -440.000
Egenkapital: 96.000 -613.000
Regnskap for  Holte Anund
Resultat 2002 2001
Driftsinntekter 237.000 1.310.000
Driftskostnader -308.000 -1.672.000
Driftsresultat -71.000 -361.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -79.000
Finans -5.000 -78.000
Resultat før skatt -75.000 -440.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.000 110.000
Sum omløpsmidler 277.000 332.000
Sum eiendeler 581.000 442.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 96.000 -613.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 387.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 581.000 442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 237.000 1.310.000
Varekostnad -3.000 0
Lønninger -220.000 -1.283.000
Avskrivning -14.000 -37.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -71.000 -352.000
Driftskostnader -308.000 -1.672.000
Driftsresultat -71.000 -361.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -79.000
Finans -5.000 -78.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 304.000 110.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 226.000 319.000
Andre fordringer 24.000 13.000
Sum investeringer
Kasse, bank 27.000 0
Sum omløpsmidler 277.000 332.000
Sum eiendeler 581.000 442.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 96.000 -613.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 352.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 387.000
Leverandørgjeld 53.000 16.000
Betalbar skatt 0 86.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 581.000 442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 1.000.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0.5
Soliditet 16.5 -138.7
Resultatgrad -30.0 -27.6
Rentedekningsgrad -14.2 -4.6
Gjeldsgrad 5.1 -1.7
Total kapitalrentabilitet -12.2 -81.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex