Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holteåsen Holding AS
Juridisk navn:  Holteåsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90550268
Holteåsen 22 Holteåsen 22 Fax: 90442154
1675 Kråkerøy 1675 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 889111062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
17988%
Egenkapital  
  
161.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.472.000 -25.000 -4.000 -96.000 -134.000
Egenkapital: 5.619.000 2.148.000 2.173.000 2.177.000 2.273.000
Regnskap for  Holteåsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -28.000 -14.000 -106.000 -144.000
Driftsresultat -26.000 -28.000 -14.000 -106.000 -144.000
Finansinntekter 4.498.000 3.000 11.000 10.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.498.000 3.000 11.000 10.000 10.000
Resultat før skatt 4.472.000 -25.000 -4.000 -96.000 -134.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.471.000 -25.000 -4.000 -96.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.310.000 2.307.000 2.305.000 2.399.000 2.417.000
Sum omløpsmidler 3.320.000 13.000 106.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 5.630.000 2.320.000 2.411.000 2.400.000 2.418.000
Sum opptjent egenkapital 5.282.000 1.811.000 1.837.000 1.841.000 1.936.000
Sum egenkapital 5.619.000 2.148.000 2.173.000 2.177.000 2.273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 172.000 238.000 224.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 5.631.000 2.320.000 2.412.000 2.402.000 2.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 -10.000 0
Andre driftskostnader -26.000 -28.000 -14.000 -96.000 -137.000
Driftskostnader -26.000 -28.000 -14.000 -106.000 -144.000
Driftsresultat -26.000 -28.000 -14.000 -106.000 -144.000
Finansinntekter 4.498.000 3.000 11.000 10.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.498.000 3.000 11.000 10.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.471.000 -25.000 -4.000 -96.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.310.000 2.307.000 2.305.000 2.399.000 2.417.000
Sum anleggsmidler 2.310.000 2.307.000 2.305.000 2.399.000 2.417.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 965.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.355.000 13.000 106.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.320.000 13.000 106.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 5.630.000 2.320.000 2.411.000 2.400.000 2.418.000
Sum opptjent egenkapital 5.282.000 1.811.000 1.837.000 1.841.000 1.936.000
Sum egenkapital 5.619.000 2.148.000 2.173.000 2.177.000 2.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 172.000 238.000 224.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 172.000 238.000 224.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 5.631.000 2.320.000 2.412.000 2.402.000 2.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.308.000 -159.000 -132.000 -223.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 276.7 0.1 0.4 0 0.0
Likviditetsgrad 2 276.7 0.1 0.4 0 0.1
Soliditet 99.8 92.6 90.1 90.7 94.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 79.4 -1.1 -0.1 -5.5
Signatur
15.08.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex