Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holmvik Holding AS
Juridisk navn:  Holmvik Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høsbjørvegen 184 Høsbjørvegen 184 Fax:
2388 Brumunddal 2388 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 992131055
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
9637.5%
Egenkapital  
  
-87.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.526.000 -16.000 2.082.000 -13.000 0
Egenkapital: 286.000 2.219.000 2.235.000 165.000 178.000
Regnskap for  Holmvik Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -3.000 -13.000 0
Driftsresultat -19.000 -16.000 -3.000 -13.000 0
Finansinntekter 1.545.000 0 2.085.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.545.000 0 2.085.000 0 0
Resultat før skatt 1.526.000 -16.000 2.082.000 -13.000 0
Skattekostnad -158.000 0 -13.000 0 0
Årsresultat 1.367.000 -16.000 2.070.000 -13.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.615.000 2.730.000 2.730.000 700.000 200.000
Sum omløpsmidler 1.418.000 119.000 219.000 18.000 0
Sum eiendeler 8.033.000 2.849.000 2.949.000 718.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 2.079.000 2.095.000 25.000 38.000
Sum egenkapital 286.000 2.219.000 2.235.000 165.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.747.000 630.000 714.000 552.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 8.033.000 2.849.000 2.949.000 717.000 200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -3.000 -13.000 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -3.000 -13.000 0
Driftsresultat -19.000 -16.000 -3.000 -13.000 0
Finansinntekter 1.545.000 0 2.085.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.545.000 0 2.085.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.300.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.367.000 -16.000 2.070.000 -13.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.615.000 2.730.000 2.730.000 700.000 200.000
Sum anleggsmidler 6.615.000 2.730.000 2.730.000 700.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 119.000 7.000 18.000 0
Sum omløpsmidler 1.418.000 119.000 219.000 18.000 0
Sum eiendeler 8.033.000 2.849.000 2.949.000 718.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 2.079.000 2.095.000 25.000 38.000
Sum egenkapital 286.000 2.219.000 2.235.000 165.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 125.000 0 52.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 158.000 0 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.289.000 504.000 701.000 500.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 7.747.000 630.000 714.000 552.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 8.033.000 2.849.000 2.949.000 717.000 200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.329.000 -511.000 -495.000 -534.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0 0.1
Soliditet 3.6 77.9 75.8 2 89.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 27.1 0.3 0.3 3.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 -0.6 70.6 -1.8 0.0
Signatur
14.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex