Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holmvik Helse As
Juridisk navn:  Holmvik Helse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Reinsvegen 40 Reinsvegen 40 Fax:
7717 Steinkjer 7717 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 920386261
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steinkjer Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.07%
Resultat  
  
335.29%
Egenkapital  
  
172.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 676.000 563.000
Resultat: 40.000 -17.000
Egenkapital: 30.000 11.000
Regnskap for  Holmvik Helse As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 676.000 563.000
Driftskostnader -637.000 -581.000
Driftsresultat 40.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Resultat før skatt 40.000 -17.000
Skattekostnad -9.000 5.000
Årsresultat 32.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000
Sum omløpsmidler 165.000 108.000
Sum eiendeler 165.000 113.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -12.000
Sum egenkapital 30.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 676.000 563.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 676.000 563.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -571.000 -495.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -86.000
Driftskostnader -637.000 -581.000
Driftsresultat 40.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -12.000 0
Årsresultat 32.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 48.000 49.000
Andre fordringer 30.000 38.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 87.000 21.000
Sum omløpsmidler 165.000 108.000
Sum eiendeler 165.000 113.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -12.000
Sum egenkapital 30.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000
Betalbar skatt 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 53.000
Utbytte -12.000 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 6.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1
Soliditet 18.2 9.7
Resultatgrad 5.9 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.5 9.3
Total kapitalrentabilitet 24.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex