Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holmvik Brygge & Discover Vesterålen As
Juridisk navn:  Holmvik Brygge & Discover Vesterålen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76134796
Postboks 338 Fax:
8439 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 993572128
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.31%
Resultat  
  
-72%
Egenkapital  
  
19.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.825.000 2.561.000 2.402.000 1.992.000 1.666.000
Resultat: 91.000 325.000 -50.000 -123.000 -95.000
Egenkapital: 437.000 367.000 59.000 109.000 232.000
Regnskap for  Holmvik Brygge & Discover Vesterålen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.825.000 2.561.000 2.402.000 1.992.000 1.666.000
Driftskostnader -2.723.000 -2.224.000 -2.442.000 -2.115.000 -1.761.000
Driftsresultat 101.000 337.000 -39.000 -123.000 -95.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -13.000 -11.000 0 0
Finans -10.000 -12.000 -11.000 0 0
Resultat før skatt 91.000 325.000 -50.000 -123.000 -95.000
Skattekostnad -22.000 -16.000 0 0 0
Årsresultat 70.000 308.000 -50.000 -123.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 151.000 179.000 26.000 0
Sum omløpsmidler 562.000 452.000 345.000 222.000 305.000
Sum eiendeler 686.000 603.000 524.000 248.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 267.000 -41.000 9.000 132.000
Sum egenkapital 437.000 367.000 59.000 109.000 232.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 136.000 152.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 137.000 100.000 312.000 139.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 603.000 523.000 248.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.504.000 1.306.000 1.534.000 988.000 842.000
Andre inntekter 1.321.000 1.256.000 868.000 1.004.000 824.000
Driftsinntekter 2.825.000 2.561.000 2.402.000 1.992.000 1.666.000
Varekostnad -725.000 -777.000 -544.000 -395.000 -393.000
Lønninger -994.000 -725.000 -880.000 -812.000 -644.000
Avskrivning -27.000 -27.000 -22.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -977.000 -695.000 -996.000 -907.000 -724.000
Driftskostnader -2.723.000 -2.224.000 -2.442.000 -2.115.000 -1.761.000
Driftsresultat 101.000 337.000 -39.000 -123.000 -95.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -13.000 -11.000 0 0
Finans -10.000 -12.000 -11.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 308.000 -50.000 -123.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 124.000 151.000 179.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 124.000 151.000 179.000 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 124.000 151.000 179.000 26.000 0
Varebeholdning 59.000 73.000 89.000 54.000 44.000
Kundefordringer 181.000 222.000 144.000 21.000 22.000
Andre fordringer 225.000 95.000 73.000 103.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 62.000 39.000 44.000 207.000
Sum omløpsmidler 562.000 452.000 345.000 222.000 305.000
Sum eiendeler 686.000 603.000 524.000 248.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 267.000 -41.000 9.000 132.000
Sum egenkapital 437.000 367.000 59.000 109.000 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 136.000 152.000 0 0
Leverandørgjeld 30.000 39.000 226.000 46.000 1.000
Betalbar skatt 22.000 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 8.000 9.000 34.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 42.000 77.000 59.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 100.000 312.000 139.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 603.000 523.000 248.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 425.000 352.000 33.000 83.000 232.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.5 1.1 1.6 4.2
Likviditetsgrad 2 3.7 3.8 0.8 1.2 3.6
Soliditet 63.6 60.9 11.3 4 76.1
Resultatgrad 3.6 13.2 -1.6 -6.2 -5.7
Rentedekningsgrad 10.1 25.9 -3.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 7.9 1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.7 56.1 -7.5 -49.6 -31.1
Signatur
04.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex