Holm & Wee Vannverk AS
Juridisk navn:  Holm & Wee Vannverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33776205
C/O Hans K Borgen Holm C/O Hans K Borgen Holm Fax:
3070 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 925573981
Aksjekapital: 196.100 NOK
Etableringsdato: 8/10/1955
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.14%
Resultat  
  
48.03%
Egenkapital  
  
13.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 347.000 351.000 341.000 351.000 361.000
Resultat: 225.000 152.000 183.000 251.000 141.000
Egenkapital: 638.000 560.000 541.000 502.000 416.000
Regnskap for  Holm & Wee Vannverk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 347.000 351.000 341.000 351.000 361.000
Driftskostnader -123.000 -200.000 -161.000 -105.000 -230.000
Driftsresultat 225.000 152.000 181.000 246.000 131.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 5.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 11.000
Resultat før skatt 225.000 152.000 183.000 251.000 141.000
Skattekostnad -48.000 -34.000 -44.000 -66.000 -37.000
Årsresultat 177.000 119.000 139.000 185.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 148.000 170.000 202.000 135.000
Sum omløpsmidler 734.000 617.000 616.000 531.000 479.000
Sum eiendeler 865.000 765.000 786.000 733.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 446.000 369.000 349.000 310.000 225.000
Sum egenkapital 638.000 560.000 541.000 502.000 416.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 197.000 238.000 223.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 766.000 787.000 733.000 615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 347.000 351.000 341.000 351.000 361.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 347.000 351.000 341.000 351.000 361.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Avskrivning -17.000 -22.000 -32.000 -33.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -148.000 -99.000 -42.000 -168.000
Driftskostnader -123.000 -200.000 -161.000 -105.000 -230.000
Driftsresultat 225.000 152.000 181.000 246.000 131.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 5.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 177.000 119.000 139.000 185.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 131.000 148.000 170.000 202.000 135.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 131.000 148.000 170.000 202.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 148.000 170.000 202.000 135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 734.000 617.000 616.000 531.000 479.000
Sum omløpsmidler 734.000 617.000 616.000 531.000 479.000
Sum eiendeler 865.000 765.000 786.000 733.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 446.000 369.000 349.000 310.000 225.000
Sum egenkapital 638.000 560.000 541.000 502.000 416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 48.000 34.000 44.000 66.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 64.000 68.000 58.000 54.000
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 100.000 100.000 26.000 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 197.000 238.000 223.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 766.000 787.000 733.000 615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 514.000 420.000 378.000 308.000 289.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.1 2.6 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 3.3 3.1 2.6 2.4 2.6
Soliditet 73.7 73.2 68.7 68.5 67.8
Resultatgrad 64.8 43.3 53.1 70.1 36.3
Rentedekningsgrad 112.5 7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 26.3 20.3 23.3 34.2 23.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BORGEN HANS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex