Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holm & Wee Vannverk AS
Juridisk navn:  Holm & Wee Vannverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33776205
Nordre Holmsvei 10 Nordre Holmsvei 10 Fax:
3072 Sande I Vestfold 3072 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 925573981
Aksjekapital: 196.100 NOK
Etableringsdato: 8/10/1955
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.15%
Resultat  
  
-64.89%
Egenkapital  
  
-24.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 343.000 347.000 351.000 341.000 351.000
Resultat: 79.000 225.000 152.000 183.000 251.000
Egenkapital: 484.000 638.000 560.000 541.000 502.000
Regnskap for  Holm & Wee Vannverk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 343.000 347.000 351.000 341.000 351.000
Driftskostnader -269.000 -123.000 -200.000 -161.000 -105.000
Driftsresultat 75.000 225.000 152.000 181.000 246.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000 0 0
Finans 4.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 79.000 225.000 152.000 183.000 251.000
Skattekostnad -14.000 -48.000 -34.000 -44.000 -66.000
Årsresultat 65.000 177.000 119.000 139.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.000 131.000 148.000 170.000 202.000
Sum omløpsmidler 529.000 734.000 617.000 616.000 531.000
Sum eiendeler 646.000 865.000 765.000 786.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 446.000 369.000 349.000 310.000
Sum egenkapital 484.000 638.000 560.000 541.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 220.000 197.000 238.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 647.000 866.000 766.000 787.000 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 343.000 347.000 351.000 341.000 351.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 343.000 347.000 351.000 341.000 351.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Avskrivning -15.000 -17.000 -22.000 -32.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -76.000 -148.000 -99.000 -42.000
Driftskostnader -269.000 -123.000 -200.000 -161.000 -105.000
Driftsresultat 75.000 225.000 152.000 181.000 246.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000 0 0
Finans 4.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 65.000 177.000 119.000 139.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 117.000 131.000 148.000 170.000 202.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 117.000 131.000 148.000 170.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 117.000 131.000 148.000 170.000 202.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 529.000 734.000 617.000 616.000 531.000
Sum omløpsmidler 529.000 734.000 617.000 616.000 531.000
Sum eiendeler 646.000 865.000 765.000 786.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 446.000 369.000 349.000 310.000
Sum egenkapital 484.000 638.000 560.000 541.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 14.000 48.000 34.000 44.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 72.000 64.000 68.000 58.000
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 107.000 100.000 100.000 26.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 220.000 197.000 238.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 647.000 866.000 766.000 787.000 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 374.000 514.000 420.000 378.000 308.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.3 3.1 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 3.4 3.3 3.1 2.6 2.4
Soliditet 74.8 73.7 73.2 68.7 68.5
Resultatgrad 21.9 64.8 43.3 53.1 70.1
Rentedekningsgrad 112.5 7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.2 26.3 20.3 23.3 34.2
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
BORGEN HANS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex