Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holberg Finans As
Juridisk navn:  Holberg Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306000
Postboks 1904 Nordnes Tollbodallmenningen 29 Fax: 55306030
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 929154142
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Adb Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.38%
Resultat  
  
645.16%
Egenkapital  
  
5.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 214.000 168.000 4.110.000 8.171.000 9.101.000
Resultat: 231.000 31.000 1.292.000 -74.000 -979.000
Egenkapital: 3.374.000 3.194.000 3.170.000 4.381.000 14.764.000
Regnskap for  Holberg Finans As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 214.000 168.000 4.110.000 8.171.000 9.101.000
Driftskostnader -48.000 -155.000 -2.896.000 -8.336.000 -10.183.000
Driftsresultat 166.000 14.000 1.215.000 -164.000 -1.082.000
Finansinntekter 97.000 17.000 87.000 114.000 124.000
Finanskostnader -32.000 0 -10.000 -23.000 -21.000
Finans 65.000 17.000 77.000 91.000 103.000
Resultat før skatt 231.000 31.000 1.292.000 -74.000 -979.000
Skattekostnad -51.000 -7.000 -299.000 2.000 224.000
Årsresultat 180.000 24.000 994.000 -72.000 -755.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.410.000 2.440.000 1.437.000 1.362.000 1.422.000
Sum omløpsmidler 2.115.000 1.101.000 2.204.000 16.568.000 16.423.000
Sum eiendeler 3.525.000 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.845.000
Sum opptjent egenkapital 2.958.000 2.778.000 2.754.000 3.965.000 14.348.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.194.000 3.170.000 4.381.000 14.764.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 347.000 471.000 13.549.000 3.082.000
Sum gjeld og egenkapital 3.524.000 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 137.000 815.000 7.977.000 8.941.000
Andre inntekter 114.000 31.000 3.296.000 194.000 159.000
Driftsinntekter 214.000 168.000 4.110.000 8.171.000 9.101.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.652.000 -6.653.000 -8.018.000
Avskrivning 0 0 -62.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -155.000 -1.244.000 -1.621.000 -2.093.000
Driftskostnader -48.000 -155.000 -2.896.000 -8.336.000 -10.183.000
Driftsresultat 166.000 14.000 1.215.000 -164.000 -1.082.000
Finansinntekter 97.000 17.000 87.000 114.000 124.000
Finanskostnader -32.000 0 -10.000 -23.000 -21.000
Finans 65.000 17.000 77.000 91.000 103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.205.000 -10.311.000 0
Årsresultat 180.000 24.000 994.000 -72.000 -755.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 30.000 37.000 336.000 334.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 65.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.400.000 2.411.000 1.400.000 1.023.000 1.023.000
Sum anleggsmidler 1.410.000 2.440.000 1.437.000 1.362.000 1.422.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.180.000 4.673.000
Andre fordringer 1.000 3.000 16.000 521.000 563.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.114.000 1.098.000 2.188.000 12.867.000 11.188.000
Sum omløpsmidler 2.115.000 1.101.000 2.204.000 16.568.000 16.423.000
Sum eiendeler 3.525.000 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.845.000
Sum opptjent egenkapital 2.958.000 2.778.000 2.754.000 3.965.000 14.348.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.194.000 3.170.000 4.381.000 14.764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 17.000 61.000 2.255.000 1.738.000
Betalbar skatt 31.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 442.000 496.000
Utbytte 0 -2.205.000 -10.311.000 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 330.000 404.000 10.851.000 847.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 347.000 471.000 13.549.000 3.082.000
Sum gjeld og egenkapital 3.524.000 3.541.000 3.641.000 17.930.000 17.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.965.000 754.000 1.733.000 3.019.000 13.341.000
Likviditetsgrad 1 14.1 3.2 4.7 1.2 5.3
Likviditetsgrad 2 14.1 3.2 4.7 1.2 5.3
Soliditet 95.7 90.2 87.1 24.4 82.7
Resultatgrad 77.6 8.3 29.6 -11.9
Rentedekningsgrad 5.2 121.5 -7.1 -51.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 3.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.5 0.9 35.8 -0.3 -5.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex