Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hoems AS
Juridisk navn:  Hoems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71672667
Vestbase Kontorbygg 33A Omagata 108 Vestbase Kontorbygg 33A Omagata 108 Fax: 71672667
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 979114931
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meese As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.45%
Resultat  
  
-127.51%
Egenkapital  
  
-301.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 335.000 432.000 375.000 1.069.000 706.000
Resultat: -860.000 -378.000 -466.000 107.000 -1.117.000
Egenkapital: -1.674.000 -417.000 -113.000 250.000 125.000
Regnskap for  Hoems AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 335.000 432.000 375.000 1.069.000 706.000
Driftskostnader -1.068.000 -635.000 -601.000 -806.000 -1.629.000
Driftsresultat -733.000 -204.000 -226.000 263.000 -923.000
Finansinntekter 0 0 0 10.000 12.000
Finanskostnader -127.000 -175.000 -240.000 -166.000 -206.000
Finans -127.000 -175.000 -240.000 -156.000 -194.000
Resultat før skatt -860.000 -378.000 -466.000 107.000 -1.117.000
Skattekostnad -396.000 74.000 103.000 -72.000 300.000
Årsresultat -1.256.000 -305.000 -363.000 35.000 -817.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.917.000 6.527.000 6.471.000 6.386.000 5.948.000
Sum omløpsmidler 174.000 140.000 115.000 804.000 774.000
Sum eiendeler 6.091.000 6.667.000 6.586.000 7.190.000 6.722.000
Sum opptjent egenkapital -1.974.000 -717.000 -413.000 -50.000 -175.000
Sum egenkapital -1.674.000 -417.000 -113.000 250.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 2.208.000 2.417.000 1.492.000 1.608.000
Sum kortsiktig gjeld 5.748.000 4.876.000 4.281.000 5.448.000 4.989.000
Sum gjeld og egenkapital 6.091.000 6.667.000 6.585.000 7.190.000 6.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 144.000 -14.000 297.000 0
Andre inntekter 335.000 288.000 389.000 772.000 706.000
Driftsinntekter 335.000 432.000 375.000 1.069.000 706.000
Varekostnad -34.000 0 0 -60.000 0
Lønninger -190.000 -60.000 0 -120.000 -173.000
Avskrivning -214.000 -18.000 -18.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -630.000 -557.000 -583.000 -623.000 -1.456.000
Driftskostnader -1.068.000 -635.000 -601.000 -806.000 -1.629.000
Driftsresultat -733.000 -204.000 -226.000 263.000 -923.000
Finansinntekter 0 0 0 10.000 12.000
Finanskostnader -127.000 -175.000 -240.000 -166.000 -206.000
Finans -127.000 -175.000 -240.000 -156.000 -194.000
Konsernbidrag 0 0 0 90.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.256.000 -305.000 -363.000 35.000 -817.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 396.000 323.000 220.000 320.000
Fast eiendom 4.702.000 4.898.000 4.898.000 4.898.000 4.428.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 32.000 50.000 68.000 0
Sum varige driftsmidler 4.717.000 4.930.000 4.948.000 4.966.000 4.428.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum anleggsmidler 5.917.000 6.527.000 6.471.000 6.386.000 5.948.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 104.000 101.000 547.000 15.000
Andre fordringer 46.000 26.000 5.000 129.000 628.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 4.000 2.000 3.000 39.000
Sum omløpsmidler 174.000 140.000 115.000 804.000 774.000
Sum eiendeler 6.091.000 6.667.000 6.586.000 7.190.000 6.722.000
Sum opptjent egenkapital -1.974.000 -717.000 -413.000 -50.000 -175.000
Sum egenkapital -1.674.000 -417.000 -113.000 250.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.644.000 3.748.000 3.156.000 4.436.000 3.697.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 2.208.000 2.417.000 1.492.000 1.608.000
Leverandørgjeld 653.000 779.000 884.000 169.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 25.000 68.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 450.000 348.000 216.000 775.000 1.142.000
Sum kortsiktig gjeld 5.748.000 4.876.000 4.281.000 5.448.000 4.989.000
Sum gjeld og egenkapital 6.091.000 6.667.000 6.585.000 7.190.000 6.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.574.000 -4.736.000 -4.166.000 -4.644.000 -4.215.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2 0.2
Soliditet -27.5 -6.3 -1.7 3.5 1.9
Resultatgrad -218.8 -47.2 -60.3 24.6 -130.7
Rentedekningsgrad -5.8 -1.2 -0.9 1.6 -4.4
Gjeldsgrad -4.6 -59.3 27.8 52.8
Total kapitalrentabilitet -3.1 -3.4 3.8 -13.6
Signatur
07.12.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex