Hoem Invest AS
Juridisk navn:  Hoem Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71260127
Trafovegen 16 Trafovegen 16 Fax:
6409 Molde 6409 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aukra
Org.nr: 989240455
Aksjekapital: 103.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.6%
Egenkapital  
  
-25.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -35.000 -43.000 -23.000 -8.000 0
Egenkapital: -173.000 -138.000 -95.000 -72.000 -64.000
Regnskap for  Hoem Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -18.000 -11.000 -8.000 0
Driftsresultat -10.000 -18.000 -11.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -25.000 -12.000 0 0
Finans -25.000 -25.000 -12.000 0 0
Resultat før skatt -35.000 -43.000 -23.000 -8.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -43.000 -23.000 -8.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 393.000 375.000 366.000 0 0
Sum omløpsmidler 286.000 76.000 8.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 679.000 451.000 374.000 5.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 -241.000 -198.000 -175.000 -167.000
Sum egenkapital -173.000 -138.000 -95.000 -72.000 -64.000
Sum langsiktig gjeld 401.000 377.000 375.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 451.000 212.000 94.000 77.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 679.000 451.000 374.000 5.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -18.000 -11.000 -8.000 0
Driftskostnader -10.000 -18.000 -11.000 -8.000 0
Driftsresultat -10.000 -18.000 -11.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -25.000 -12.000 0 0
Finans -25.000 -25.000 -12.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -43.000 -23.000 -8.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 393.000 375.000 366.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 393.000 375.000 366.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 393.000 375.000 366.000 0 0
Varebeholdning 286.000 76.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 8.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 286.000 76.000 8.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 679.000 451.000 374.000 5.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 -241.000 -198.000 -175.000 -167.000
Sum egenkapital -173.000 -138.000 -95.000 -72.000 -64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 401.000 377.000 375.000 0 0
Leverandørgjeld 12.000 -27.000 9.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 239.000 85.000 73.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 212.000 94.000 77.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 679.000 451.000 374.000 5.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -136.000 -86.000 -72.000 -64.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -25.5 -30.6 -25.4 -1440.0 -1280.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.7 -0.9
Gjeldsgrad -4.9 -4.3 -4.9 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 -2.9 -160.0 0.0
Signatur
26.04.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex