Hoem Holding As
Juridisk navn:  Hoem Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aarheimsvegen 25 Aarheimsvegen 25 Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 917907625
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Likviditas Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -8.000 -8.000
Egenkapital: 10.000 16.000
Regnskap for  Hoem Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -8.000 -8.000
Skattekostnad 2.000 2.000
Årsresultat -7.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 44.000
Sum omløpsmidler 0 3.000
Sum eiendeler 46.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -14.000
Sum egenkapital 10.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000
Driftskostnader -8.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -7.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 4.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 46.000 44.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 3.000
Sum omløpsmidler 0 3.000
Sum eiendeler 46.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -14.000
Sum egenkapital 10.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1
Soliditet 21.3 34.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.7 1.9
Total kapitalrentabilitet -17.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex